Anders R Olsson på Brännpunkt om filtrering

Netopia-skribenten Anders R Olsson skrev i veckan på SvD Brännpunkt om att det behövs lagstiftning kring filtrering på nätet. Netopia instämmer till fullo, vi behöver en rejäl genomlysning av hur det instrumentet ska få användas. Olsson pekar på flera problem, inte minst att filtrering leder till både under- och överfiltrering, dvs att filtret släpper igenom sånt som det är avsett att ta bort såväl som att det tar bort sånt som borde komma igenom samt att det är svårt att föra en öppen diskussion om villkoren för filtrering eftersom det underlättar att kringgå filtren. Det uppstår alltså ett principiellt problem om hur man ska veta om filtren fungerar som det är tänkt. Se även Olssons torsdagskrönika här på Netopia i förra veckan, där han diskuterar samma sorts ”who watches the watchmen”-problematik. Den stora frågan är förstås vad som ska få filtreras och vem som ska avgöra det. Visst kan de flesta hålla med om att barnpornografi bör filtreras, men sen då? Och inte minst, vem granskar den omfattande filtrering som privata aktörer bedriver? Den dimensionen tar Olsson inte upp på Brännpunkt, men Netopia-bloggens läsare vet att jag tycker att det är nog så problematiskt. Staten har en massa säkerhetsmekanismer – offentlighetsprincip, utskottsförhör, fria val, självständiga myndigheter mm – som gör det möjligt för oss medborgare att påverka och få insyn. Privata aktörer, kanske baserade i utlandet, saknar i princip helt såna kontrollmekanismer. Den debatt Olsson efterlyser bör förstås omfatta även dessa.

30

Kommentarer

 1. Scary Devil Monastery

  Det finns ett antal problem med filtrering – jag utvecklar ämnet mer under kommentar #19 under http://www.netopia.se/2010/04/19/drivkrafterna-bakom-det-offentliga-samtalets-polarisering/#comments

  För att summera exempelvis filtret med barnpornografi anser jag inte att vi bör ha ett filter alls, av tre enkla skäl:

  1) Filtret hindrar enbart de som redan inte söker efter barnporr och inte har intresse av saken från att råka snubbla in över det (vilket kräver fantastisk otur). Det är inte ens ett farthinder.
  2) Den som har kriminellt uppsåt kan på lättaste sätt upptäcka att de har blivit uppspårade – filtret är som att sätta upp en skylt med texten ”varning, kriminell aktivitet upptäckt, polisen är på väg!” ett par dagar innan tillslag.
  3) Filtret är i form av en lista som hålls hemlig – men läckta exemplar av listor har gett vid handen att uppemot 30% av de blockerade adresserna inte innehåller barnporr.

  Vi vet alltså att filterlistan innehåller grova misstag, vi vet inte på vilka kriterier en adress förs upp på den, vi vet inte om det går att överklaga, och den hindrar inte en enda pedofil från att hitta barnporr på nätet.

  Inte ett verktyg för att bekämpa barnporr, utan totalt meningslöst. I Tyskland hade de liknande diskussioner och debatter för ett antal år sedan och de kom där fram till att det gav mycket bättre resultat att inte filtrera och satsa på att ta ned de servrar där barnpornografin befann sig.

  Filtrering på DNS-nivå m.h.a. hemliga listor kan aldrig vara verksamma för de som aktivt letar, men är strålande verktyg för att undanhålla information från Svensson. I Kina kan man se detta på att massakern vid himmelska fridens torg är i stort sett okänd bland det kinesiska folket med undantag för ett fåtal akademiker och IT-kunniga som kan läsa om historien censurfritt.

  ECPAT-filtret är helt enkelt ett lysande exempel på hur grov inkompetens och politisk desperation lyckats skapa ett perfekt censurverktyg – vars existens sedan försvaras genom att de som är emot filtreringen per definition bör vara pedofilvänliga.

  Att sedan alla kontrollmekanismer som exempel offentlighetsprincip upphör att gälla när det gäller att få veta vad som egentligen filtreras bort för gemene man borde få varje människa med gymnasiekompetens i historia att studsa högt.

  • Bra belysning av filter-instrumentets begränsningar. Det är ytterligare en dimension till Olssons resonemang, vad är möjligt? Teleoperatörerna kan förstås se olika slags trafik men själva innehållet är erkänt svårt att bedöma, svårt att lära en maskin att skilja på en bild av en naken kropp och ett ansikte t ex.

 2. Scary Devil Monastery

  Överhuvudtaget är filtrering totalt oförenlig med demokrati – i alla andra fall där yttrandefrihet förekommer gäller att det kan bli lagliga påföljder om man ägnat sig åt förtal, hets mot folkgrupp eller uppvigling.

  Men i en demokrati kan man aldrig tåla att någon först och främst beläggs med munkavle baserat på hur de yttrat sig. Den principen tror jag är viktig att efterleva. Filter rent allmänt är en dålig idé, oavsett hur goda föresatser man har i att införa dem.

  • Yttrandefrihet och integritet står i motsats till varandra här, därför finns begräsningar i yttrandefriheten som de exempel du nämner. Mot den bakgrunden är det oklokt att säga kategoriskt att ”filtrering är totalt oförenlig med demokrati”: Snarare handlar det om att hitta en balanspunkt, det tycker jag är vad Olsson skriver också.

 3. Och så spelas då barnborrkortet igen… ”Visst kan de flesta hålla med om att barnpornografi bör filtreras, men sen då?”. Det är inte svårt att räkna ut vad Per Strömberg hoppas på för fortsättning om censuren införs. I nästa steg hoppas han givetvis att censuren ska utökas till att omfatta upphovsrättsskyddat material. Barnporr, det vidrigaste av vidriga, används som en murbräcka för helt andra syften.

  Censur är inte bara oförenligt med grundlagen och fundamentala demokratiska principer, det är dessutom, precis som Anders R Olsson lyfter fram i sin artikel, behäftat med en rad andra mycket allvarliga problem.

  Så nej, de flesta kan inte alls hålla med om att barnporr bör filtreras. Censur är inte det verktyg som ska användas för att hantera sådana avskyvärda brott. Det har vi polis och åklagare till.

  Vi har ett ”frivilligt” filter mot barnporr i dag i Sverige och det fungerar fruktansvärt dåligt:

  * Filtret är hemligt. Det finns ingen kontroll över vad som faktiskt filtreras. Polisen censurerar tillsammans med en privat organisation godtyckligt och i hemlighet.
  * När filtret läckt och undersökts visade det sig att det inte innehöll en enda sajt med faktisk barnporr. Istället var det en blandning av vanlig pornografi (bögporr med vuxna), tecknad porr och fullt påklädda barnmodeller.
  * Filtret omfattade även den politiska sajten Kopimi och Polisen ville även föra in The Pirate Bay i filtret (som genom en slump strax efter att man varit på en konferens anordnad av upphovsrättslobbyn där man lärde ut taktiken att använda just barnporr som en taktik för att få till stånd filtrering av exempelvis TPB).
  * Det är extremt lätt att kringå filtreringen med ett minimalt mått av tekniskt kunnande.
  * De som driver sajter med barnpornografiskt material kan använda filtret som ett varningssystem för att se om myndigheterna uppmärksammat deras verksamhet. Genom att kontinuerligt försöka komma åt sin egen sajt märker de omedelbart när de blivit upptäckta och kan då enkelt flytta verksamheten.
  * Organisationer som verkar mot exploatering mot barn, bland annat i Tyskland, har protesterat krafitgt mot filtrering eftersom den inte tar itu med det verkliga problemet. Filtrering hindrar vad som borde vara myndigheternas verkliga uppgift, att sätta de som producerar och publicerar barnporr bakom lås och bom.

  Så nej, vi ska inte ha någon censur, inte ens av sajter som innehåller eller påstås innehålla barnporr. Om sådana sajter upptäcks ska man skicka polisen för att gripa de ansvariga och stänga ner verksamheten. Förhandcensur hör inte hemma i ett demokratiskt samhälle!

  • Det är en rimlig position, men då är frågan hur du ser på privata aktörers filtrering.

   • Vi har gått igenom det där grundligt på andra ställen på Netopia. Se även min postning nedan om detta. Att Google med sina kunders goda minne filtrerar bort spam, att Blocket raderar annonser eller att Youtube tar bort filmer som bryter mot upphovsrätten ser jag inte som något problem. Problemet uppstår när staten använder sitt våldsmonopol för att införa censur.

 4. ..god morgon
  ”..ngt som definitivt skulle behövas filtreras eller rent ut förbjudas är våldsamma data spel, idag sitter stackars barn ensamma med fruktansvärda våldsspel, inte undra på att det går som det går senare i livet. ” ..läste jag i en insändare, hur roligt vore det?
  haenbradag

  • Hehe, ja den där diskussionen har jag ju levt med hela livet. Nej, det är inte farligt med dataspel. Och det finns inga lagar mot dem. Jag funderar över hur rättsstaten ska uppträda på nätet. Svaret ”inte alls” tycker inte jag är tillräckligt bra.

   • Rättstaten har rätt och bör ingripa mot brott som begås på nätet likväl som utanför. Att sen brott som inte går över böter på straffskalan inte ger rätt till att kräva ut integritetskränkande uppgifter är bara att acceptera.
    Att ni innehållsleverantörer gråter över förlorade fiktiva inkomster är verkligen inte skäl nog att instifta speciallagar för internet.

   • Rättstaten ska uppträda på nätet exakt på samma sätt som överallt annars. Om någon publicerar barnporr så ska Polisen åka dit och arrestera vederbörande. Däremot ska nätet inte specialbehandlas. Man ska inte censurera nätet, exempelvis, precis som man inte censurerar tidningar eller något annat. Det är en otroligt falsk argumentation du kör med när du försöker påskina att rättstaten inte agerar på nätet. Självklart gör den det.

 5. Niklas Dougherty uttrycker väldigt väl problemen med censur i allmänhet och de gigantiska problemen med filtrering som en metod att komma åt barnporr som EU-kommisionär Cecilia Malmströms föreslagit.

  Alla normalt fungerande människor vill att de som förgriper sig på barn sätts bakom lås och bom och får den vård de behöver. Men censur är definitivt inte rätt metod för att uppnå detta.

  • Hmm, inte för att jag är någon expert på ämnet barnporr, men det finns nog fler aspekter i detta än pedofilerna själva. T ex att spridningen innebär ytterligare en kränkning av barnen på bilderna. Jämför med diskussionen om Pirate Bay och obduktionsbilderna från Arboga.

   • Obduktionsbilderna ingick i en förundersökning som är offentlig information. Menar du att offentlig information ska filtreras (censureras) bara för att den görs lättillgänglig?

   • Spridningen av bilderna ska givetvis förhindras. Men det ska göras genom att de ansvariga ställs inför rätta, inte genom censur. All form av filtrering dras med de problem som lyfts fram ovan och i artikeln, förutom att det inte hör hemma i ett demokratiskt samhälle.

 6. ”Och inte minst, vem granskar den omfattande filtrering som privata aktörer bedriver?”

  Per… Du verkar fortfarande inte förstått skillnaden mellan tjänsteleverantörer och andra aktörer som infrastrukturleverantörer eller (än viktigare) staten. Se om du kan förså skillnaden i följande två scenarier:

  1) DN väljer vilka artiklar som ska publiceras i tidningen.
  2) Staten instiftar en lista över icke tillåtna tidningar och censurerar sedan DN genom att föra upp tidningen på denna lista.

  1) motsvaras av Gmail hjälper sina användare filtrera bort spam, att Blocket plockar bort tveksamma annonser eller att Youtube tar bort filmer som bryter mot upphovsrätten.

  2) motsvaras av att staten inför en hemlig lista med otillåtna sajter och censurerar dessa genom filtrering.

  Det är oändlig skillnad på att tjänsteleverantörer med sina kunders goda minne ”filtrerar” sina tjänster å ena sidan och att staten använder sitt våldsmonopol för att införa förhandscensur å andra sidan.

  • Jag tycker att distinktionen mellan ”infrastrukturleverantörer” och ”tjänsteleverantörer” är artificiell – i många fall är det samma företag. Dessutom agerar de största internetföretagen ibland som stater (läs t ex Andreas Ekströms Google-koden, om relationerna till Kina), men utan de demokratiska mekanismer som finns för staten. Det är inte bra, det krävs en djupare maktanalys här.

   • Ja, visst kan det vara samma företag som både leverar en tjänst och uppkoppling, men den EXTREMT viktiga distinktionen är att att det företaget har rätt att filtrera den trafiken som rör deras TJÄNST, inte den trafiken ämnad för andra tjänster. Det är ju katastrof ifall t ex Telia börjar filtrera epost från ett Gmail-konto till ett annat Gmail-konto, det förstår du väl?

    Lyssnar du överhuvudtaget på kommentarerna här? Du kommer med exakt samma svar nu som folk har invänt mot i tiotals kommentarer.

   • Nej, Per, vi ska inte klumpa ihop infrastrukturlevantörer och tjänsteleverantörer. Jag kan förstå att det må tjäna dina dunkla syften, men det funkar inte om vi ska hålla den här debatten på någon slags rimlig nivå. Det är en enorm skillnad på att leverera infrastruktur och att leverera en tjänst, sen spelar det ingen som helst roll om det är samma företag som gör det. För övrigt instämmer jag till 100% i Wotans kommentar.

 7. Jag kan också rekommendera den fantastiska filmen Cleanternet.

 8. Schkeptiska jag

  Jag är ju knappast förvånad över att Netopia förespråkar censur. För filtrering ÄR censur och inget annat. Det är också intressant att så mycket tid, energi och pengar läggs på att hindra Svensson Svensson från att se barnporr men så lite på att sätta dit äcklen som skapar den. Hur ska man tolka en sådan inställning? Att det är värre att barnporr tittas på än att den skapas?

  • Nej, jag förespråkar inte censur. Jag undrar hur samhällets regler ska upprätthållas på nätet. Det är inte samma sak. Och det är förstås ingen motsättning i att både minska spridning av olagligt material OCH agera mot produktionen. Tvärtom är det rimligt att åtgärderna förutsätter varandra.

   • Med tanke på alla invändningar Olsson, Scary, Martin och till och med du själv tar upp mot filtreringen, tycker du verkligen att det är en rimlig åtgärd?

   • Vi inser alla att du vill minska spridningen av dina upphovsgivares dataspel, filmer och låtar. Men det du måste förstå är att förhandscensur (dvs. statligt sanktionerad filtrering) inte är ett bra sätt att göra detta på.

    • Uppdragsgivare ska det förstås vara. Om Per har några upphovsgivare är det väl möjligen hans föräldrar, antar jag. 🙂

   • Schkeptiska jag

    Ursäkta att jag påpekar det uppenbara. Filtrering av hemsidor ÄR censur enligt ordet censur’s definition.
    Det blir även ett verktyg för att fullständigt avlägsna den praktiska yttrandefrihet vi har fått via den digitala revolutionen. Det är inte längre jobbigt eller krångligt att göra sin röst hörd och bara för att den rösten kan uppfattas av andra som obekväm eller tom stötande så är det ändå en rättighet och en skyldighet vi har. Något som kan uppfattas som oerhört besvärande för makten och storbolagen. Medvetna och välinformerade människor blir mer och mer en makt att räkna med. Piratpartiet är ett direkt och konkret exempel på det.

 9. Scary Devil Monastery

  Det här med arbogabilderna gör ett litet lyft också, ser jag. Väl att märka, Per, de kom ut efter att en ytterst klantig åklagare placerat dem i offentliga rummet. Att det sedan spreds av en person som lade upp bilderna i ett arbete om obduktion var mindre klokt gjort, men jag ser ingen möjlighet att o-offentliggöra information igen på rimligt sätt. Eller, rent praktiskt, på orimligt sätt. Information, väl publicerad, går ej att begränsa spridningen av.

  Per, för bara det mest uppenbara problemet av att ens tillåta infrafruktursleverantör att påverka tjänstleverans så hänvisar jag till antitrustfallet som drevs mot AT&T i USA.

  Det innebär vissa problem om en bredbandsleverantör hade lagliga möjligheter att exempelvis slöa ned referens och överföring till konkurrenters tjänster med 10%-20%. DPI – deep packet inspection – ställningstagande till vilken information som ligger nedanför lager tre i överföringen, är en metod som vi inte gärna kan ta i bruk. Man kan inte massövervaka all trafik bara ”litet grann”.

 10. Scary Devil Monastery

  Angående hur samhällets regler skall efterlevas på nätet…samma sätt som i verkliga livet, helt enkelt. Du kan idag inte praktiskt sett hindra en person från att ställa sig och nynna en melodi han lyssnat på eller läsa upp i helhet en text för andra.

  Nu kan de flesta inte imitera exempelvis Bruce Springsteen eller komma ihåg en hel bok utantill, alltså uppstår inte diskussionen om upphovsrätt som den drivs ang. nätet på samma sätt i verkliga livet.

  Men tänk dig ett samhälle där varje man har verktyg att minnas en text av obegränsad längd helt felfritt eller att framföra ett musikalt verk så att andra minns det helt felfritt. Hur hindrar du folk från att sjunga på gatan? Eller att deklamera boken på ett kafé?

  Svaret är att det kan du inte, då ett allvarligt försök avskaffar yttrandefriheten på ett oerhört godtyckligt sätt, när varje yttrad mening skall nagelfars för att se om det rör sig om skyddat material. Hela tanken blir befängd.
  Samma problematik uppstår direkt på nätet. Du hamnar i en situation där massiv övervakning och en helt otrolig godtycklighet måste tillämpas på varje överförd transaktion – och då är vi i en sits som ingen diktatur i världen hittills lyckats uppnå, trots ihärdiga försök.

 11. ”Child pornography is great. It is great because politicians understand child pornography. By playing that card, we can get them to act, and start blocking sites. And once they have done that, we can get them to start blocking file sharing sites.”

  Johan Schlüter från den danska anti-piratgruppen.

  Se mer hos Christian Engström.

 12. Scary Devil Monastery

  Ja, säga vad man vill om pirater, men hittills har jag inte hört någon pirat nämna orden ”Child pornography is great” i något sammanhang – minst av allt i att bilder och filmer av våldtäkt mot barn skulle vara värt att prisa i något sammanhang alls.

  Det säger en del om vilken typ av folk som arbetar för antipiratgrupperna i skandinavien.

Kommentera artikeln