Skapar nätet ideologisk segregering?

New York Times-kolumnisten David Brooks bidrar till diskussionen om hur internet förändrar det offentliga samtalet genom att lyfta fram en ny studie om ideologisk segregering på nätet. Diskussionen kan härledas till forskaren Cass R. Sunstein som 2001 publicerade en essä i Boston Review där han menade att internet inte nödvändigtvis är positivt för demokratin och att det främjar polarisering i den offentliga debatten, detta då man i mycket lägre utsträckning än tidigare behöver konfronteras med idéer och uppfattningar som inte stämmer överens med ens egna. På internet väljer man själv vilken typ av information man till ta del av till skillnad från i dagstidningar och TV-program.

Enligt den nya studien, där forskarna Matthew Gentzkow and Jesse M. Shapiro vid University of Chicago Booth School of Business analyserat användares rörelsemönster på nätet, stämmer inte detta. ”Den viktigaste slutsatsen är att internetanvändare inte stannar inom sina nätverk. De flesta tillbringar mycket tid på ett fåtal stora sajter med politiskt integrerad publik, såsom Yahoo News. Men även när de lämnar dessa integrerade sajter rör de sig ofta till platser där de flesta besökarna inte är som dem själva”.

Mot bakgrund av den nya studien drar Brooks slutsatsen att Sunsteins slutsatser är felaktiga och att det därmed sannolikt inte är internet som ligger bakom en ökad polarisering i den offentliga debatten.

Hela kolumnen kan läsas här.