Bloggare inte ansvariga för sina kommentarer enligt dom

Frågan om bloggares ansvar för förtal i sina kommentarer har för första gången tagits upp i svensk domstol, rapporterar Medievärlden.

Målet, som behandlades i Helsingborgs tingsrätt, gäller förhandsmodererade kommentarer på en blogg skriven av Dragan Klaric, chef SD Televisions. Tingsrätten anser att de aktuella kommentarerna på bloggen utgör förtal, men pekar på att lagen om ansvar för elektroniska anslagstavlor inte omfattar förtalsbrott. Enligt domen så är således en bloggare inte ansvarig för förtal i kommentarer som någon annan skrivit på bloggen, även om bloggaren själv granskat och valt att publicera dem.

Enligt tingsrättens uppfattning kan mot bakgrund av den grundlagsskyddade yttrandefriheten och Europakonventionens fri- och rättigheter brottskatalogen inte utvidgas till att omfatta skyldighet för tillhandahållaren av tjänsten att också hindra spridandet av uppgifter som kan utgöra brottslig gärning enligt andra straffrättsliga regler, t.ex. förtal. Med hänsyn härtill kan Dragan Klaric inte heller vara att anser som medgärningsman till den som skrivit inlägget. Tingsrätten kan inte heller finna stöd för att undlåtenheten att avlägsna kommentarerna under två månaders tid medför skadeståndsskyldighet för Dragan Klaric”.