Svensk musikförsäljning går mot strömmen

Enligt de senaste siffrorna från musikbranschens internationella organisation Ifpi så sjönk musikförsäljningen i världen med 7 procent under 2009. Omkring 80 procent av nedgången stod USA och Japan för, de två största marknaderna. I en intervju med TT uttrycker organisationens VD John Kennedy besvikelse över siffrorna men lyfter också fram Sverige som en mönsterelev i musikvärlden. I Sverige steg den fysiska skivförsäljningen med cirka åtta procent under förra året, räknat i antal sålda skivor, och med cirka två procent räknat i värde. Den digitala försäljningen växte med över 40 procent.

– Sverige och Sydkorea är verkligen mönsterelever och visar nu hur en förbättrad legal miljö kan påverka den lagliga musikförsäljningen, säger han till TT.

Han menar vidare att anledning till att skivförsäljningen minskat kraftigt i andra länder, såsom exempelvis Spanien, Italien och Kanda, är för att lagstiftningen inte är tillräckligt tuff:

– Men i Sverige ser vi motsatsen, att lobbying, rättegångar och lagstiftning ger resultat. Att människor förstår att fildelning har konsekvenser.