Mag+: Så ska magasin bli lönsamma på nätet

När Apples VD Steve Jobs nyligen presenterade företagets senaste pryl iPad, passade han också på att tipsa om den nya digitala tidskriften Popular Science+. Tidskriften är framtagen inom ramen för projektet Mag+, ett av Bonnier Tidskrifters forskningsprojekt inom digitala medier, och den toppar nu de digitala försäljningslistorna för iPad. Netopia fick en pratstund om projektet med Fredrik Strömberg, Creative Director på Bonnier Tidskrifter Digitala Medier.

Varför Mag+?
Mag+ handlar om att skapa en plattform för digitala magasin, i första läget för distribution till iPad. Vi har velat skapa en digital produkt som är lika värdefull för läsaren som den tryckta tidningen har varit. Processen har i mångt och mycket varit att tänka bort pappret och identifiera vad det är vi är bra på och varför läsare uppskattar våra produkter. Våra styrkor ligger ju inte främst i att vi trycker på papper och distribuerar med lastbilar, utan det ligger i helt andra saker. Målet i vår process har därför varit att försöka hitta en väg till en produkt som är lika värdefull för läsarna som papperstidningen, men digitalt distribuerad.

Hur förhåller sig Mag+ till Bonnier Tidskrifters traditionella verksamhet?
Mag+ är Bonnier Tidskrifters traditionella verksamhet. På så vis att vi fortfarande tror på grundprodukten men väljer att också publicera den i digital form. Det här är inte en digital gestaltning av ett magasin – det är magasinet. Det kanske låter pseudofilosofiskt men är en viktig distinktion. Och det betyder också att magasinet finns både analogt och digitalt – den gamla barriären mellan on- och offline finns inte längre.

Mediebranschen har annars en ganska kuslig vana att satsa på fel häst vad gäller internet. Vi har i för stor utsträckning försökt expandera in i nya kanaler med gamla produkter – och gammal produktutformning. Jag gör gärna digitala magasin men mindre gärna ”tidning på nätet” om det går att förstå. Vi har varit lite för säkra på att vi har rätt svar – när sanningen är den att vi har vetat om rätt frågor. Mag+ handlar om att skapa en bättre grund för affärsutveckling i så måtto att vi nu försöker just utveckla utifrån läsarnas behov – och inte våra egna lösningar.

Hur påverkar det digitala formatet den journalistiska produkten?
Innehållet är detsamma. De redaktionella kunskaperna är egentligen det vi behöver uppdatera minst. Vi behöver lära oss ny teknik och säkert en hel del annat men vi tror väldigt starkt på den redaktionella idén vi har idag. Allting vi vet om vad våra läsare tycker om produkterna talar för att vi har alla möjligheter att pricka rätt där. Men det digitala ger oss också möjlighet att med större precision lära oss vad läsarna egentligen tycker och tänker om materialet.

Utnyttjar ni kraften i sociala funktioner och nätverksbyggande kring tjänsten i projektet?
Vi har precis lanserat vår första produkt och funktionsmässigt har vi väldigt mycket roligt kvar att presentera. I dagsläget existerar vår användarcommunity främst kring våra pappersmagasin, på det sättet att vi har väldigt trogna läsare. Vi har också väldigt bra koll på vilka det är som läser våra tidskrifter. På nätet har vi också lojala läsare – men faktiskt sämre koll på vilka de är.

Det vore dock väldigt konstigt om vi inte skulle kunna hitta ett sätt att ta vara på kraften i något typ av nätverk kring våra digitala produkter. En sak man lär sig av att jobba med nätet är att informationsstrukturer är decentraliserade och att innehåll måste förflyttas till de platser där människor finns. Sociala funktioner, delande och så vidare kommer att vara viktigt men vi kommer inte försöka äga det själva.

Hur ser ni på den kommersiella potentialen i Mag+?
Vi tror på konsumentintäkter som en oerhört bra grund för att skapa högkvalitativt medieinnehåll. Vi investerar åtskilliga miljoner och åtskilligt med tid i att försöka skapa en produkt som är värdefull och vi vill också ha betalt för den. Vi är säkra på att de allra flesta, även konsumenterna, gynnas av att produkten är betald. Jag tror också att farhågorna för piratkopiering på denna plattform är kraftigt överdrivna. Det kanske är naivt – men om vi gör det tillräckligt lätt och friktionsfritt att köpa våra produkter tror jag att vi kommer att klara hotet från piratkopiering.

Ser man till papperstidningar så läses de ofta av flera personer. Detta ligger även till grund för vårt räckviddsmått som är mycket större än våra upplagor. Vi ska fundera på hur vi ska förhålla oss till det i det digitala fallet. Kanske kan vi replikera det beteendet digitalt så att man kan dela med sig på något sätt.

Till sist, varför valde Steve Jobs att nämna just er publikation?
Jag tror Steve Jobs själv tycker om den, han väljer saker han själv gillar. Vi har ansträngt oss för att verkligen ta tillvara på kraften och möjligheterna i den här typen av distribution, medan många andra tidningar valde den enkla vägen och bara exporterade sitt befintliga innehåll i sin befintliga utformning. Vi hade iPaden som en del av ekvationen när vi utvecklade produkten. Jag tror att det var det som Apple gillade.

0

Kommentarer

Kommentera artikeln