Kraftig tillväxt i den digitala informationsmängden

TT rapporterar att den totala digitala informationsmängden i världen växer kraftigt. Endast under förra året ökade mängden med 62 procent till 800 miljarder gigabyte.

Enligt en undersökning från företaget EMC väntas den årliga tillväxttakten för informationsmängden öka 44 gånger under de kommande åren. Detta skulle enligt undersökningen innebära att vi år 2020 har en årlig tillväxt i den digitala informationsmängden på 35 zetabyte.

Hela artikeln kan läsas här.