Domstolsbeslut: Anonymitet ska inte användas för att dölja brott på nätet

Ett domslut i en federal appellationsdomstol i USA ger upphovsrättsinnehavare rätt att identifiera internetanvändare som begår ett brott mot upphovsrätten, rapporterar IDG.

Fallet gäller ett åtal mot en universitetsstudent som misstänks ha spridit upphovsrättsskyddad musik genom fildelningstjänsten Gnutella. RIAA, branschorganisationen för den amerikanska musikindustrin, ville använda studentens IP-adress som bevis för att den olagliga fildelningen skett från studentens dator. Studenten åberopade då det första tillägget i den amerikanska grundlagen som har syftet att skydda individers privatliv. Appelationsdomstolen avslog dock studentens åberopan.

I den mån anonymitet används för att dölja brott mot upphovsrättslagarna eller för att underlätta ett sådant brott för andra personer så kan inte det första tillägget skydda den anklagade, skrev domstolen i sitt beslut enligt tidskriften Wired.