Antipiratbyrån får grönt ljus i granskning

Datainspektionen har slutfört sin granskning av hur Ifpi och Antipiratbyrån hanterar personuppgifter om misstänka fildelare. Granskningen har gällt huruvida Ipred-lagstiftningen förändrat organisationernas hantering av personuppgifter. Myndigheten hade inga anmärkningar och slår fast att organisationerna inte bryter mot några regler.

Vår granskning visar att organisationerna hanterar personuppgifterna på i stort sett samma sätt som tidigare och att de följer de regler som vi har tillsyn över, säger Jonas Agnvall i ett pressmeddelande.

Datainspektionen skriver vidare i pressmeddelandet att Ifpi och Antipiratbyrån tidigare behövde ansöka om tillstånd hos Datainspektionen för att kunna spåra misstänkta upphovsrättliga intrång på Internet, eftersom det innebär behandling av personuppgifter om lagöverträdelser. Men med den nya Ipred-lagstiftningen behövs inte något sådant tillstånd. Den behandling av personuppgifter som utförs måste dock i övrigt följa bestämmelserna i personuppgiftslagen