Frihet och integritet på KTH

Liberala studenter arrangerade idag en debatt på temat Frihet och integritet på nätet. Platsen var KTH:s bibliotek och Alexander Bard (Liberati) och Mikael von Knorring (V) möttes i en diskussion som jag fick förtroendet att leda. Mycket intressant tema och perfekt som preludium till Netopias kommande seminarium om höger och vänster i nätsamhället (se evenemang). Debattörerna var överens om mycket, men från olika utgångspunkter. Bard underströk att de stora integritetshoten framöver kommer från kommersiella företags kartläggningar av enskilda, von Knorring koncentrerade sig mer på statlig övervakning. Även om båda invände mot den här sammanfattningen och menade att den andra aspekten också var viktig, så är det oväntat med en socialist som är uttalat skeptisk mot staten och en liberal som oroar sig för kommersiella aktörer. Mönstret gick igen även i samtalet i övrigt, Bard förespråkade överstatlig konkurrensmyndighet för att bryta upp de monopol som uppstår, medan von Knorring var tveksam till överstatlighet och menade att den enskildes rättigheter riskerar att komma i kläm. von Knorring var också den som tydligast underströk anonymitet som lösning på integritetsfrågan, medan Bard pekade på konsumentmakt – vilket dock kräver fungerande konkurrens och det senare är ett statligt ansvar. von Knorring gjorde en stor poäng av fri programvara och tyckte att det minsta staten kan göra är att publicera offentliga dokument i öppna format. Bard underströk företagsklimat som demokratifråga, med exemplet att alla molnföretag är amerikanska med datacenter i före detta missilsilos – med ett entreprenörsfientligt klimat i Europa är chansen liten att vi kan konkurrera, menade Liberati-grundaren.

5

Kommentarer

 1. […] av Micke vK i Acta, Fri programvara, Staten & nätet. Kommentera Kort rapport från dagens debatt: Ett femtiotal studenter var där och lyssnade, och det kändes som en lyckad tillställning. […]

 2. …jag tar det här utrymmet;
  Anders Mildner en gång till, Läs! en av det bästa just nu, det verkar som han följer Netopia; hallå Anders!!
  ..och avslutningen med mitt tillägg;
  ”Vi ser det eftersom rollerna plötsligt är ombytta – nu är det politiker som kämpar för att bli insläppta i samtalet med sin agenda. Helt i linje med dagens utveckling kommer detta nog inte att ske förrän även de börjar att prata om det privata”. ”appendix: Branschen kämpar också för att bli insläppta, följ Pers resonemang så förstår ni rädslan att bli kvar i kylan där ute”
  se länk nedan

 3. […] I förra veckan var jag med om ett första försök i den riktningen, när Alexander Bard (Liberati) och Mikael von Knorring (V) möttes i en debatt på KTH i regi av Liberala studenter och modererat av undertecknad. Läs mer om det i tidigare blogginlägg här. […]

 4. …intressant var att de i princip var överens om att Vänsterpartiet och eventuellt Miljöpartiet har den bästa politiken på området.

Kommentera artikeln