Tydliga skillnader mellan nät- och tidningsjournalister

Journalister som skriver för nättidningar använder färre källor och gräver fram färre egna nyheter än journalister som skriver för papperstidningar, rapporterar Journalisten.

Slutsatsen bygger på en undersökning genomförd av två norska journaliststudenter som presenterades vid Nordiske Mediedager i Bergen. Undersökningen visar också att nätjournalister sällan lämnar redaktionen för att möta sina källor, medan tidningsjournalister oftare träffar sina källor personligen.

Enligt undersökningen finns det även skillnader i vilka ämnen som det rapporteras om i respektive medie. På nätet skrivs det mest om brott, sport, olyckor och underhållning, medan tidningsjournalister främst skriver om politik och samhälle.

– Det är tydligt att papperstidningen gräver fram egna nyheter och så lever de andra mediekanalerna på vad papperstidningarna gjort, säger Maren Kvamme Hagen och Torstein Throndsen vid journalistutbildningen i Volda till norska Journalisten.

Enligt undersökningen publicerar  papperstidningar cirka 50 procent egna nyheter, medan motsvarande siffra för nätet ligger på 17 procent.