Svea hovrätt säger ja till Ipred-begäran

Svea hovrätt har idag fastställt Södertörns tingsrätts beslut att ålägga internetoperatören Telia att lämna ut namn och adress till innehavaren av en viss IP-adress. I pressmeddelandet framgår att hovrätten har funnit sannolika skäl för att upphovsrättsintrång skett, bland annat genom användning av hemsidan www.swetorrents.org. Hovrättens beslut var det andra i ordningen som rör tillämpningen av 53 c § upphovsrättslagen, också kallad IPRED-lagen.

Läs hela pressmeddelandet här.