Debattkväll: Höger och vänster i internetsamhället

Netopia anordnade ett samtal om höger- och vänsterperspektiv på samhället på nätet. Hur kan traditionella högervärden som individens ansvar och frihet, starkt rättsamhälle och bra företagsvillkor översättas till nätpolitiken och hur kan motsvarande värden som exempelvis synen på statens roll, folkbildningen och värnandet av den svages rätt inkluderas i ett vänsterperspektiv?

Utgångspunkten är att internet är både infrastruktur och samhälle, men det förra skymmer ofta det senare på bekostnad av samhällsfrågorna. Samtalet syftar till att sätta in frågorna om internet i en bredare sammanhang än vad som hittills präglat debatten och kommer att beröra frågor som individens frihet, demokrati, företagande, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter.

Deltog gjorde riksdagsledamöterna Henrik von Sydow (M), talesperson för Moderaterna i internetfrågor och Désirée Liljevall (S), talesperson för Socialdemokraterna i IT-frågor, samt Karin Olsson, kulturchef på Expressen och Katrine Kielos, ledarskribent på Aftonbladet.

Se videoupptagningen från kvällen här.