Socioekonomisk bakgrund avgörande för internetkunskaper

World Internet Institute, .SE och Medierådet har kommit ut med rapporten Unga svenskar och Internet 2009. Rapporten drar bland annat slutsatsen att den socioekonomiska bakgrunden avgör hur tidigt barn lär sig att använda internet. I skolan börjar man inte använda datorer dagligen förrän i gymnasieåldern, varför hemmet har en stor betydelse för hur snabbt barn lär sig att använda datorer och internet.

Enligt rapporten skiljer sig barns internetanvändning åt beroende på föräldrarnas utbildning. Bland barn till högutbildade föräldrar är det sju av tio (67 procent) som använder Internet åtminstone någon gång i veckan medan motsvarande andel vardagsanvändare är en av fyra (25 procent) bland barn till lågutbildade föräldrar.

Det är viktigt att man i skolan uppmärksammar dessa stora skillnader i interneterfarenhet bland barnen, säger Olle Findahl, forskningsledare vid World Internet Institute.

Rapporten finns att ladda ner här.