Piratkopiering på nätet orsakar miljardförluster

Piratkopiering på nätet orsakar förluster på över 355 miljoner euro, motsvarande ca 3,5 miljarder kronor, i Finland varje år. Det visar en undersökning av föreningen för utövare och företagare inom skapande arbete (Lyhty), rapporterar svenska Yle.

Undersökningen visar att 16 procent av de finska hushållen laddar ner olagliga filer från internet. I snitt handlar det om cirka 380 filer per hushåll och år.

Deltagarna i undersökningen uppger vidare att de skulle köpa ungefär en tredjedel av det material de laddat ned olagligt om det olagliga alternativen inte fanns. Omräknat till pengar innebär detta en totalt förlust på omkring 355 miljoner euro per år.

Den finska kulturministern Stefan Wallin (SFP) beskriver rapporten som ”skakande” och konstaterar att förutsättningarna för elektronisk handel ännu är dåliga. Wallin utlovar även ett lagförslag innan årsskiftet som innebär att hushåll som laddar ner upphovsrättsskyddat material ska kunna underrättas.

Undersökningen omfattar över 3 000 finländare i åldern 15-79.