Forskningsgenomgång: Fildelning skadar musikförsäljningen

Nyligen kom en studie från Holland som menade att fildelningen varit positiv för den allmänna välfärden i samhället samt att fildelandet inte är största orsaken till nedgången i försäljning av inspelad musik de senaste åren (van Eijk N. et al, 2010).

Undersökningen gjordes på 1 464 holländare och visade bl.a. att 44 % av dem som hade internetuppkoppling hade laddat ned musik från fildelningsnätverk under de senaste tolv månaderna, siffror som stämmer väl överens med siffror från t.ex. Frankrike och USA. Studien definierar fildelningens eventuella påverkan på intäkter från musik som Positive, Neutral och Negative och kommer till slutsatsen att fildelningen endast delvis kan vara orsaken till nedgången i försäljning av musik: ”Only part of the decline in music sales can be attributed to file sharing. Despite the losses for the music industry, the increased accessibillity of culture renders the overall welfare effects of file sharing robustly positive.”

Det är inte första gången en studie visar på detta, tidigare undersökningar har visat liknande resultat (Andersen B. & Frenz M., 2007; Molde A., 2009; TNO Research, 2009).

I mitt avhandlingsarbete har jag försökt gå igenom det mesta av den forskning som gjorts på området fildelning och musikindustrins intäkter mellan åren 2000-2010. Jag har identifierat fyrtio studier genomförda runt om i världen (från bl.a. USA, Brasilien, Spanien, Frankrike, Belgien, Storbritannien, Sverige, Japan, Taiwan, Norge, Tyskland, Australien).

Precis som van Eijk N. et al, påpekar i stort sett alla forskare att det är svårt att hitta exakt empiri kring hur fildelningen påverkat musikförsäljningen i stort. Olika metoder har använts och resultaten varierar, allt från att man hävdar att fildelningen är positiv för musikintäkterna till att hävda att fildelningen står för hundra procent av nedgången i försäljningen.

Viktigt att notera är dock att den absoluta merparten av alla studier som gjorts visar på ett negativt förhållande mellan gratis nedladdning av musik från fildelningsnätverk och köp av inspelad musik, även bland de studier som menar att effekten inte är så kraftig som musikindustrins aktörer vill hävda och som är kritiska till aktioner såsom t.ex. införandet av DRM-skydd och juridiska processer. Men resultaten varierar kraftigt beroende på vilket land studien är gjord i och framför allt beroende på när i tiden den är gjord.

Innan 2005 fanns det en stark trend i akademin att genomföra studier på området med ”samplingseffekten” som bas, d.v.s. att fildelning användes för att få en bild av om man gillade musiken eller inte, ett gratis lyssnande som sedan ledde till ett beslut om att köpa eller inte. På senare år har dock mer fokus lagts på beteenden och bakomliggande drivkrafter kring fildelningen, att försöka förklara fildelningens effekter på musikanvändande samt studier kring etik, moral och intentioner.

Den forskningsfråga som de flesta av dessa studier försöker förklara, även den holländska, lyder ungefär som följer: ”Hur har fildelningen påverkat försäljningen av musik?”.

Jag tror att forskningsfrågan är alldeles för stor, och därmed till viss del felställd.

Låt mig ge lite exempel på hur olika resultaten blir när man försöker besvara den frågan:

Boorstin E. S. (2004) finner att fildelning påverkar CD-försäljningen negativt i yngre åldrar, men påverkar äldre konsumenter positivt.

Blackburn D. (2004) ser en mycket negativ effekt från fildelningen på försäljningen av musik generellt och menar att antipiratkampanjer är positiva för intäkterna, något som Chiang E. P., Assane D. (2008) bekräftar.

Buxmann P. et al (2005) ser bevis för att DRM och legala processer är negativt för försäljningen av musik.

Coyle J. R. et al (2008) hittar en negativ effekt på grund av fildelningen och visar också att moraliska aspekter inte är speciellt viktiga för nedladdare.

Findahl O. (2005) hittar bevis för att fildelningen är positiv för musikförsäljningen, dock inte inom gruppen ”free riders” där fildelningen påverkar intäkterna negativt.

Bounie D., Bourreau M., Waelbroeck P. (2005) hittar en positiv samplingseffekt för en grupp de kallar ”explorers”, men en negativ effekt på försäljningen av musik i gruppen ”pirates”.

Peitz M. & Waelbroeck P. (2004) finner att fildelningen stod för 11 procent av nedgången i CD-försäljning globalt under åren 2000 – 2002.

Gopal R.D. et al (2006) ser att fildelningen är positiv för försäljning av musik från nya artister, men inte för ”superstars”.

Michel N. (2006) hittar bevis för att fildelningen påverkat musikförsäljning negativt, upp till 13 procent av nedgången i intäkter kan härledas till fildelningen.

Oberholzer F. & Strumpf K. (2004) hittar inga bevis på att fildelningen påverkat försäljningen av musik negativt.

Bhattacharjee S. et al (2006) hittar bevis för att fildelningen påverkat försäljningen av musik negativt.

O.s.v. o.s.v.

Som sagt, resultaten varierar. Här finns inte tid och plats att gå igenom resultaten från alla studier, det kommer i min avhandling, men man kan konstatera att det råder en viss diskrepans i utkomsten från alla dessa studier.

Överlag kan man dock säga att de allra flesta studier visar på att gratis nedladdning från fildelningsnätverk påverkar inköp av inspelad musik negativt. Sunt förnuft stödjer självklart också den tesen.

MEN, med det inte sagt att det inte finns positiva resultat på grund av fildelningen. För vissa artister kan fildelningen ha inneburit ökade intäkter, liksom för vissa verksamheter i musikindustrin som t.ex. konsertarrangörer och livebolag (å andra sidan, vad säger att dessa inte skulle ha ökat sina intäkter även om fildelningen inte slagit igenom?). Under de första åren av fildelningens historia kan mycket väl samplingseffekten ha varit stor i vissa kundgrupper, d.v.s. man hittade massor ny musik på fildelningsnätverken som man sedan gick och köpte. I takt med att musikanvändandet förflyttats från fysisk media till digitala apparater har dock denna positiva effekt troligen avtagit i takt med att allt fler nöjer sig med att bara ha musiken digitalt. Samhällsnyttan av att ha all världens musik tillgänglig gratis har framhållits som en positiv effekt vid ett flertal tillfällen (hur man nu mäter det på bästa sätt).

En mycket viktig aspekt på forskning som rör fildelningens påverkan på musikförsäljningen har också att göra med forskarnas egna uppfattningar. Inte sällan kan man tyvärr redan innan en studie görs räkna ut vad resultaten kommer att bli bara genom att prata lite med dem som gör studien. Övertygelser och åsikter färgar tyvärr såväl hur man formulerar frågor i enkätundersökningar som vilka metoder man använder för att t.ex. statistiskt jämföra vad som fildelas, med rådata på försäljning av musik. Detta gäller för ”båda sidor”.

Min förhoppning är att de forskare som väljer att fokusera på detta mycket spännande område fortsätter att göra det, men i högre grad väljer sina frågor att besvara mycket mer avgränsat och tydligt. Att bara besvara frågan ”hur påverkar fildelningen musikförsäljningen generellt” tycker jag vi är förbi, det finns många fler intressantare detaljfrågor att besvara. Min förhoppning är också att media i mycket högre grad väljer att presentera forskningsresultat på ett nyanserat sätt.

På båda dessa områden tycker jag mig se en positiv utveckling under de senaste två åren. Ett nytt forskningsområde behöver alltid lite tid på sig för att konsolideras, liksom kunskapen hos de journalister som bevakar området.

Innan alla dessa nya spännande rapporter släpps kan ni själva ta del av de där fyrtio studierna som gjorts.

Daniel Johansson

Daniel Johansson är industridoktorand i datavetenskap vid Blekinge Tekniska Högskola, och anställd som forskningsingenjör på Kungliga Tekniska Högskolan. Daniel Johansson har ett förflutet i musikbranschen, bland annat från Hultsfredsfestivalen och hans eget nyhetsbrev Musiknytt Bransch. Daniel bloggar om digital utveckling på www.danieljohansson.se och www.musikindustrin.se. Daniel Johanssons avhandling Music Forever – Models for a New Music Industry planeras vara klar under 2010 och diskuterar bland annat den semantiska webbens påverkan på den framtida musikdistributionen.

Referenser

Boorstin E. S. (2004) Music Sales in the Age of File Sharing

Bounie D., Bourreau M., Waelbroeck P. (2005) Pirates or Explorers? Analysis of Music Consumption in French Graduate Schools

Buxmann P. et al (2005) Strategies for Digital Music Markets: Pricing and the Effectiveness of Measures Against Pirate Copies – Results of an Empirical Study

Chen Y., Shang R., Lin A. (2008) The intention to download music files in a P2P environment: Consumption value, fashion, and ethical decision perspectives

Chiang E. P., Assane D. (2008) Music piracy among students on the university campus: Do males and females react differently?

Coyle J. R. et al (2008) ”To buy or to pirate”: The matrix of music consumers’ acquisition-mode decision-making

Fergusson M. (2009) Musicians could benefit from illegal file sharing (Demos)

Edström Frejman A. (2006) e-Commerce Rhetoric and Reality in the Music Industry

Findahl O. (2005) Thieves or Customers: File-sharing in the Digital World

Gallaway T. (2001) Unchained melody: A price discrimination-based policy proposal for addressing the MP3 revolution

Gopal R.D., Bhattacharjee S., Sanders L.G. (2006) Do Artists Benefit from Online Music Sharing?

Gopal R.D., Bhattacharjee S. et al (2006) The Effect of Digital Sharing Technologies on Music Markets: A Survival Analysis of Albums on Ranking Charts

Hellmer S. (2003) Will Music File Sharing over the Internet Influence the Commercial Market for Prerecorded Music?

Hong S. (2004) The Effect of Napster on Recorded Music Sales: Evidence from the Consumer Expenditure Survey

Hui K. & Png I. (2003) Piracy and the Legitimate Demand for Recorded Music

Liebowitz S. J. (2005) Testing File-Sharing’s Impact by Examining Record Sales in Cities

Liebowitz S. (2005) Economists Examine File-Sharing and Music Sales

Liebowitz S. J. (2006) File Sharing: Creative Destruction or Just Plain Destruction?

Liebowitz S. (2007) How Reliable is the Oberholzer-Gee and Strumpf paper on File-Sharing?

Madden M. (2004) Artists, Musicians and the Internet

Marshall L. (2001) The effects of piracy upon the music industry: A case study of bootlegging

Malin J. & Fowers B. J. (2009) Adolescent self-control and music and movie piracy

Michel N. (2006) The Impact of Digital File Sharing on the Music Industry: An Empirical Analysis

Molde A. (2009) Nedlasting av musikk og CD-kjøp

Oberholzer F. & Strumpf K. (2004) The Effect of File Sharing on Record Sales – An Empirical Analysis

Peitz M. & Waelbroeck P. (2004) The Effect of Internet Piracy on CD Sales: Cross-Section Evidence

Peitz M. & Waelbroeck P. (2005) Why the music industry may gain from free downloading — The role of sampling

Peitz M., Waelbroeck P. (2006) Piracy of digital products: A critical review of the theoretical literature

Quantum Market Research (2003) Understanding CD Burning and Internet File Sharing and its Impact on the Australian Music Industry

Rob R. & Waldfogel (2006) Piracy on the Hich C’: Music Downloading, Sales Displacement, and Social Welfare in a Sample of College Students

Sandulli F. D. (2007) CD music purchase behaviour of P2P users

Snir E. M. (2003) The Record Industry in an Era of File Sharing: Lessons from Vertical Diffentiation

Stevans L. K. & Sessions D. N. (2005) An Empirical Investigation into the Effect of Music Downloading on the Consumer Expenditure of Recorded Music: A Time Series Approach

Tanaka T. (2004) Does filesharing reduce music CD sales – A case of Japan

TNO Research (2009) File sharing on balance has positive economic effects, The Dutch Ministry of Economic Affairs

van Eijk N. et al, 2010 (2010) Legal, Economic and Cultural Aspects of File Sharing

Zentner A. (2006) Measuring the Effect of Music Downloads on Music Purchases

Zentner A. (2008) Online sales, Internet use, file sharing, and the decline of retail music specialty stores

39

Kommentarer

 1. …jag börjar så här, som Danowsky och Pontén: han är väl ingen riktig forskare, Blekinge Tekniska Högskola njaää. 🙂

 2. angående fildelning och upphovsrätt, fint skrivet av Isobel Hadely-Kamptz.
  Jagets utplåning och därmed ägandet av immatriella värden på internet.

  ”De individer vi tror att vi är går inte att på ett meningsfullt sätt skilja från yttre intryck. Våra hjärnor formas i så intensivt samspel med omvärlden att det inte går att säga vad som kommer inifrån och vad som kommer utifrån. Hela den cartesianska idén om jaget blir barock när det i realiteten inte finns något jag bortom en ständigt nätverkande hjärna. Internet förstärker endast den neurologiska kollektivismen och ger denna en synlig och konkret innebörd. I filosofisk mening borde därför idén om den enskilda upphovsmannen ses som en historisk kuriositet att ställa invid tanken om själens boning i tallkottkörteln.”

 3. Tack för en bra sammanställning av de olika rapporterna inom området men jag har problem med:

  ”Överlag kan man dock säga att de allra flesta studier visar på att gratis nedladdning från fildelningsnätverk påverkar inköp av inspelad musik negativt. Sunt förnuft stödjer självklart också den tesen.”

  Problemet är att även om det går att visa att fildelning ökar så hur gör man kopplingen mellan ökningen av fildelning till minskning av försäljning? Det går eventuellt att säga att dessa två fenomen sker men det inte att de är kopplade.

  Dumt exempel: Både Hitler och Stalin hade mustasch men det innebär inte att deras agerande berodde på ansiktshår.

 4. Haha, vilken rubrik! Den kan Daniel knappast själv ha valt?

 5. Forskningsfrågan borde lyda:

  ”Har fildelningen verkligen fått sådana allvarliga konsekvenser för samhället i stort och för dom berörda upphovsmän att det kan legitimera dom allt hårdare upphovsrättslagar och övergreppen på medborgarnas Internetintegritet grundlagsfästa rättigheter?”

  Att forska runt frågan om fildelningen skadar musik- och/eller filmindustrin eller ej verkar lite väl oviktig – Skall vi leta syndabockar för deras eventuella minskade intäkter så borde man väl i ärlighetens namn också titta på hur industrin i princip har hängt sig själv? – Minst 10 förlorade år – miljoner med $$ i mutor och en lobbyinsats utan lika runt om i världen mot fildelare – bittorrentsajter och nu mot Internetoperatörer istället för nya affärsmodeller som drar nytta av den digitala revolutionen

  Med all respekt för Daniel Johanssons forskarinsatser – men det synes mig att han som många andra forskare har hamnat i industrins ficka och att det är lite si och så med objektiviteten och dom frågorna han ställer och vill besvara med sin forskning

 6. ”En mycket viktig aspekt på forskning som rör fildelningens påverkan på musikförsäljningen har också att göra med forskarnas egna uppfattningar. Inte sällan kan man tyvärr redan innan en studie görs räkna ut vad resultaten kommer att bli bara genom att prata lite med dem som gör studien. Övertygelser och åsikter färgar tyvärr såväl hur man formulerar frågor i enkätundersökningar som vilka metoder man använder för att t.ex. statistiskt jämföra vad som fildelas, med rådata på försäljning av musik. Detta gäller för ”båda sidor”. ”

  Precis vad jag med flera sagt här. Forskningen som gjorts är ruskigt subjektiv och väldigt godtycklig.

  Därför är det självklart sanslöst att den används som grund för lagstiftningslobbying, samt – ännu sanslösare – som beräkningsmaterial för skadestånd.

 7. Scary Devil Monastery

  Per Strömbäck, vem har satt titelns rapport? Det finns ingen forskningsgenomgång som säger att fildelning skadar musikindustrin här – det finns en genomgång som grundligt förklarar att båda sidorna i debatten har en uppsjö av ”undersökningar” som är viktade och därför tveksamma.

  Det har han fullständigt rätt i. Det innebär rent faktiskt att det fortfarande är ohållbart att särlagstifta om fenomen som man inte ens med vetenskaplig forskning kan bedöma vara skadligt.

  Det han säger, som slutsats av sina underlag, är att försäljning av inspelad musik tveklöst har drabbats. Det håller piratrörelsen med om – den gamla affärsmodellen med 1000%+ i GM per exemplar håller inte längre.

  Så han bekräftar bara vad vi har sagt under de senaste tio åren, men man måste vara blind – eller ha missat att läsa vad han skrivit – för att se det som att han påpekar någonting om att ”Fildelning skadar musikförsäljningen” i så svepande ordalag.

  Och om han gjorde det med de underlag han har så sitter han i direkt tvist med åtminstonde tre officiella studier på nationell nivå, vilket då säger att ett antal universitet borde avskeda halva sin fakultet inom IT, Samhällsvetenskap, och Ekonomianalys.

  Det kan hända att ett antal universitet borde göra just det, men det är onekligen strongt av en ensam doktorand att i ett avhandlingsarbete inkompetensförklara de marknadsanalyser som gjorts av gräddan av de europeiska universiteten på docent och professurnivå.
  Och det tror jag inte han skulle gå med på heller. Vem har satt titeln på det här inlägget. Du eller han?

  • Jag är redaktör och ansvarar för rubriker oavsett vem som skrivit dem. Den här rubriken är väl förankrad i texten:
   ”Överlag kan man dock säga att de allra flesta studier visar på att gratis nedladdning från fildelningsnätverk påverkar inköp av inspelad musik negativt.”
   Att rubriker förenklar och inte innehåller definitioner (t ex ”fildelning” i st f ”olaglig fildelning”) ligger i sakens natur.

   I övrigt låter jag Daniel besvara kommentarerna i den utsträckning han önskar. Men jag kan inte låta bli att undra vad som krävs för att piraterna ska ge upp idén om att piratdistribution ökar försäljningen. Om inte en sammanställning av alla tillgängliga studier duger, då kan jag inte se hur man ska komma längre med den vetenskapliga metoden.

   • Lady Gaga anser att fildelning gynnar henne 🙂

   • Själv undrar jag vad som krävs för att innehållsbranschernas sida ska ge upp idén om att kunna sätta siffror på bortfall av inkomst eller antal jobb som hotas. Om inte en sammanställning av alla tillgängliga studier duger, då kan jag inte se hur man ska komma längre med den vetenskapliga metoden.

   • ..Per , daniel är nog history efter det här

    • Scary Devil Monastery

     Knappast. Daniel har gjort en genomgång av befintligt material – jag har skummat igenom källistan. Det enda jag tar avstånd ifrån är att Daniel har lagt lika stor vikt vid köpta och sedermera utbuade rapporter som han lagt vid rapporter som undergått seriös peer review.

     Slutsatsen han kommit fram till är dock inget fel med – det är inte i dagsläget möjligt att påvisa att fildelning skadar mediaindustrin – det finns kraftiga tecken på att vissa delar av den industrin och främst artisterna – gynnas.
     Däremot ligger den del av industrin som i huvudsak hanterar inspelad musik pyrt till, då konkurrensen från den digitala marknaden samt den olagliga fildelningen är osannolikt svår.

     Spotify i sig självt lyckades reducera fildelningen, men samtidigt gav den tjänsten dödsstöten för den stora kassakon – CD-skivorna med 1000% marginal.

     Det är rätt så. Det som inte är rätt är att Per tolkar uttalandet lika väl som fan läser bibeln, rycker loss stora stycken, anpassar dem till något helt annat han själv tycker…och sedan har mage att kalla det ”vetenskap”.

     Per, jag har genomgått en forskarutbildning själv. Det finns inget vetenskapligt i att du hävdar att Daniels genomgång säger något som den inte gör. Punkt.

   • Scary Devil Monastery

    ”Men jag kan inte låta bli att undra vad som krävs för att piraterna ska ge upp idén om att piratdistribution ökar försäljningen. Om inte en sammanställning av alla tillgängliga studier duger, då kan jag inte se hur man ska komma längre med den vetenskapliga metoden.”

    Till att börja med krävs att alla oberoende undersökningar – eller åtminstonde en enda måste visa att marknaden av media har drabbats.

    Jag skall be att få påpeka att försäljningen av videokassettband och videospelare av typen BetaMac har avtagit drastiskt – vem skall jag skylla på?
    Samma personer som är ”ansvariga” för att LP-skivor, CD och Kassetter säljer sämre?

    Skärpning, Per. Han säger att försäljningen av inspelad musik har drabbats. Goddag yxskaft. Den saken vet vi. Alla undersökningar pekar dock på att den digitala marknaden mår alldeles utmärkt.

    Och tillväxttakten av mediaindustrin/musikbranschen fortsätter göra rekordvinst under alla dessa år med fildelning till trots.

    Vad vill du egentligen, att vi alla skiter i iTunes, liveföreställningar och Spotify (vars försäljning inte gått annat än upp) till förmån för muggunderläggen i plast och silverfolie? Nej, distribution av fysisk är snart lika utdöd som grovsmederna och handvävarna – och gott så.

    Jag kan inte låta bli att undra vad som kommer att krävas för att du skall sluta felcitera forskning, samt ställa upp fler halmgubbar att sparka ned. Inspelad musik säljer inte lika bra. Den digitala marknaden mår bättre.

    • Mark Dennis

     @Scary Devil Monastery
     Bara för att tydliggöra begreppen – ”Inspelad musik” refererar inte endast till försäljning av fysiska produkter som du verkar tro. Digitala tjänster såsom iTunes, Spotify osv räknas också som ”inspelad musik”. Hur den inspelade musiken paketeras och distribueras är oväsentlig i denna sammanhang.

     Och jag undrar vad du baserar din kommentar om att Spotify har dödat CD-försäljning? CD-försäljning ökade i Sverige med nästan 2% under 2009. Även försäljning av lagliga downloads ökade i snabbare takt 2009 än innan Spotifys lansering. Även om det finns ingen konkret bevis på att det ena leder till det andra så kan man åtminstone konstatera att styckvis försäljning av musik (fysiskt likaså digital) har ökad snarare än minskad sedan Spotifys ankomst. Det kommer säkerligen finnas fd CD/Download-köpare som har slutat köpa CD/downloads sedan Spotify kom till men jag tror att det även finns en skara som har påverkats åt andra hållet, och har använt Spotify som en provlyssningsverktyg. Samma argument har ju använts tidigare av piratrörelsen, dock tror jag att vägen från en illegalt nedladdad album till laglig köp av samma innehåll är betydligt längre än från en Spotify stream till laglig köp.

     I vilket fall tycker jag att alla – ”pirat” likaså ”lobby” – ska glädjas åt bättre konsumenttjänster och ökad valmöjligheter vad det gäller laglig konsumtion av musik. Jag blir lite konfunderad när jag hör/läsa pirater som vill inget mer än att det ska gå dålig för underhållningsindustrin. De är trots allt storkonsumenter och därmed borde vara de som har störst intresse av en hälsosam marknad.

    • Scary Devil Monastery

     @Mark Dennis, #14

     Mediabranschen citerar oftast den allt mer svikande CD-försäljningen som det tydligaste tecknet på att fildelningen mördat musikindustrin.

     Säg inte att de ljuger för oss…?

     Skämt åsido, trenden visar tydligt på att ökningen av försäljningen av CD-skivor är stadd i avtagande, vilket man marknadsmässigt tolkar som en förlust.

     Om skivbolagens egna förväntade inkomster (och förväntade siffror på inkomst) är korrekta får du själv bedöma, tror jag. 🙂

     Men svaret om vad jag baserar mina fakta på om CD-försäljningen är att jag valde ta industrins siffror på saken för att slippa överförtydliga när jag sedan påpekar att ”Det fortfarande inte spelar någon roll i den här frågan”.

     Angående att vi vill att det skall gå ”dåligt” för underhållsindustrin. Nej, men de flesta av oss önskar numera att de stora aktörer som skickar lobbyister till bryssel för att pådyvla oss rättsosäkra lagar må gå under snabbast möjligt så det görs plats på marknaden för mer friska aktörer med bättre marknadsmodell.

     Finns inte en chans att jag inhandlar en skiva utgiven av Sony music, EMI, BMG eller Warner exempelvis. Inte om något alternativ ens existerar. Ingen aning om hur utbredd den fördomen är, men det finns en del pirater som yttrat samma sak.

    • @Mark Dennis
     Ökar fortfarande CD-försäljningen? Då undrar jag VERKLIGEN vad branschen tycker är problemet. De gillar ju att måla upp en kulturskymning där alla jobb inom industrin försvinner och ingen längre skriver musik (eftersom pengar är den enda drivkraften för musiker).

     Du har absolut rätt i att alla borde glädja sig åt bättre konsumenttjänster. Jag gör definitivt det.

     En fråga: varför skulle det vara längre väg mellan en nedladdning och ett köp än en streaming via spotify och ett köp? Personligen skiljer jag inte alls på vägarna.

 8. …det är ju en debattartikel, dvs liknande verkshöjd som våra egna inlägg, Danne har emot betalning, till skillnad mot oss, skrivit en artikel, Har han däremot tänkt sig doktorera och kanske erhålla professorstitel duger inte det här, skärpning.
  Artikeln är dessutom inlagd under ”debatt” ej ”rapport”, så vad mer kan vi kräva?

  • Per Strömbäck

   Kategorin ”Rapport” är till för Netopias egna rapporter, hittills den om innehållstjänster men fler planeras. Att forskare deltar i debatten tycker jag är bra.

   • ..men Per det här var väl en egen rapport från netopia?

   • Per, du blandar ihop äpplen o päron, antagligen medvetet. Jag har tidigare pratat om idédebatt och intellektuell hederlighet, det verkar inte vara branschens starkaste gren, jag måste fråga, förstår du vad jag menar?
    en forskare debatterar inte med en ”forskningsrapport”, det måste du förstå, på det här sättet har du devalverat Daniel´s insats och gjort honom en otjänst. Än en gång har du gjort en människa till en gisslan, enbart för att dina (branschens) syften, detta kallas lobbying och inget annat.
    konklusion; du skulle bett Danne att skriva en debattartikel (mot betalning), det hade han inte gjort, nu har han gjort sig själv en otjänst.

 9. Schkeptiska jag

  Jag har genomfört ca 170 ”oberoende undersökningar och studier som entydigt visar att det som har en negativ effekt på försäljning av alla media är beteendet hos upphovsrättsorganisationerna. Fildelningen däremot har en enbart positiv effekt på marknaden för media. Fildelningen stärker konsumentens makt och möjlighet att välja vilka verk som konsumenten faktiskt vill betala för.

  Dessutom litar jag mer på KTH:s oberoende än IFPI:s oberoende.
  Och varje OBEROENDE undersökning visar klart att fildelare spenderar mer på media än icke-fildelare. Detta är ett obestridligt faktum. Att sedan vissas ”sunda förnuft” säger att man ska sno allt man kan och som man kan komma undan med säger mer om dessa individer än om den genomsnittlige fildelaren.

 10. Kul med lite kommentarer!

  Först: Det här är inte i sig ett vetenskapligt inlägg i debatten, långt ifrån. Jag skriver ju flera personliga tolkningar i artikeln utan att validera med varken undersökningsdata eller en mer utförlig beskrivning av mina slutsatser. I min avhandling går jag igenom alla dessa rapporter mer utförligt (totalt över 30 sidor i avhandlingen…) och skriver mer om den kunskapsmassa som skapats under de senaste tio åren. Då har jag självklart ett mer vetenskapligt angreppssätt.

  Andra: Jag är inte doktorand i varken företagsekonomi, nationalekonomi eller organisationsteori. Datavetenskap som disciplin har inte speciellt mycket med de områdena att göra, men mig veterligen är det ingen som har gjort något försök till en komplett genomgång av den forskning som har gjorts på just området fildelning och musikförsäljning, tyvärr, jag har saknat det och bestämde mig därför för att göra det själv.

  Jag blev frustrerad när jag under TPB-rättegången förra året hörde å ena sidan IFPI framhålla ett gäng studier, å andra sidan ett par forskare framhålla några andra studier, utan att någon som helst konsensus uppstod. Jag visste redan då att jag troligen hade läst många fler studier än vad experterna i rättegången hade gjort, och blev ännu mer peppad att göra en rejäl genomgång. Och slutsatsen av den genomgången, som alltså ingår i min bakgrund i avhandlingen, är att de flesta studier hittar bevis för att nedladdning av musik från fildelningsnätverk påverkar försäljningen av inspelad musik negativt, men på olika sätt, olika nivåer, beroende på demografiska aspekter, vilket land studien är gjord i, vilka metoder man använt o.s.v. o.s.v.

  Precis som någon skrev, det är något som även många pirater är helt med på, d.v.s. att effekten för just intäkterna kring inspelad musik varit negativa i många sammanhang på grund av fildelningen. Och som en del av studierna påpekar, kan det mycket väl vara så att för vissa bolag och artister (t.ex. nya artister, eller artister som inte slagit igenom på vissa marknader) har fildelningen t.o.m. varit positiv för intäkterna, även för inspelad musik, framför allt under åren när samplingseffekten var mycket större. Det betyder dock inte att det gäller för alla, och absolut inte för hela den ”inspelande” delen av branschen. Man kan alltså inte hitta någon ”absolut” sanning som gäller alltid, överallt, i alla universum, annat än att konstatera att de flesta studier konstaterar en negativ påverkan på något sätt på försäljningen av musik. Men det finns alltid undantag.

  Tredje: När jag började mina forskarstudier för några år sen, tog jag beslutet att jag ville försöka stå i ”mitten”, eller snarare ”vid sidan” om hela fenomenet och studera det utifrån. Problemet är att det är ytterst få forskare som kan göra det helt och hållet, det finns alltid saker och ting som påverkar en som person i de studier man gör. Det finns flera exempel på svenska forskare vars tänkande tveklöst påverkats av den bias de sitter på. Det viktigaste är att vara öppen och tydlig med den bias man eventuellt har, det var i alla fall vad jag fick lära mig när jag gick kurs i forskningsmetodik.

  Det kan finnas en stor styrka i att vara involverad djupt i ett område, man sitter på mycket förkunskap som andra inte har, men man måste vara tydlig med att särskilja vad som är personliga åsikter och vad som är bevisbar fakta. Jag har en bakgrund där jag jobbat, och jobbar, i musikindustrin, mitt företag sköter digital kommunikation och marknadsföring för ett flertal stora svenska artister, jag skriver för branschens nyhetsorgan Musikindustrin.se och jobbar med olika företag i den etablerade branschen. Men jag har också en bakgrund som flitig fildelare och teknolog, och har aldrig förstått en del branschpersoners instinktiva hat mot den utveckling som skett under de senaste åren.

  Problemet är att jag tror att båda ”sidor” kommer att ha lika mycket rätt och fel i det långa loppet. Vi har bara inte hittat lösningen än på hur vi ska sammanfoga båda övertygelserna på ett för samhället och kulturen ekonomiskt optimalt sätt.

  Jag håller inte med om att alla forskare med teknisk bakgrund skulle vara ”oberoende” eller ”opartiska”, eller att en studie från t.ex. KTH alltid skulle borga för en mer objektiv undersökning än vad en undersökning från en branschorganisation skulle göra. Teknologer tror på teknik. I många fall på ett närmast utopiskt sätt. Jag är kritisk mot den determinism som ibland existerar i den här frågan hos en del teknologer. Men jag är också kritisk mot de branschaktörer som inte tänker bortom den absoluta exemplarframställningsrätten, som har en agenda som går ut på att prompt upprätthålla kontrollen på när kopior görs.

  Det är mitt lilla försök att stå i mitten. Och nu blev det visst nästan en hel artikel till. 🙂

  Kum ba ya

  • Jag laddar aldrig ner musik. Inte olagligt iallafall, det finns en hel del lagligt material.

   Att fildelningen påverkar industrin negativt är varken konstigt, eller nödvändigtvis en dålig sak när man tänker på att det öppna Internet lett till att de fått en helt annan konkurrens från oberoende aktörer. Jag tittade för ovanlighetens skull på eurovision i år. Det var en (ja, bara en) låt jag gillade. Jag lyssnade på den en gång till på eurovisions hemsida och kunde konstatera att jag redan tröttnat på den. Musiken som de som inte vinner på fildelningen släpper, i stort sett allt som de stora akttörerna släpper med andra ord, är oerhört tråkigt. Det är alltid varianter av det de tidigare släppt. Väldigt lite innovation. Ja de fildelningen påverkar de stora aktörerna negativt, men det är antagligen genom att många inser att det finns bättre saker att lägga pengarna på i och med fildelning.

   Det är en fråga jag vill att du ska ställa i din undersökning. Hur mycket av dessa förluster som underhållningsindustrin viftar med beror i grund och botten på att det de producerar är oerhört tråkiga och repetitiva alster?

   • David, där har vi början på en ny och mycket intressantare diskussion, men eftersom värdenihilism råder inom skivindustrin under mottot ”pengar luktar inte” går det inte att föra ett sådant samtal, den delen av branschen vädjar till det lägsta hos människan, men som sagt det är ”off topic” här på bloggen.
    Copyriot är en blogg där ibland dylika spörsmål diskuteras.

   • ”Ja de fildelningen påverkar de stora aktörerna negativt,”

    Jag är ganska säker på att jag skulle skriva ”Ja, det är möjligt att fildelningen påverkar de stora aktörerna negativt”. Jag är rätt säker på att jag faktiskt skrev något sånt? Hum…

 11. Danne, all heder 🙂

  ..men skulle det inte räcka med att säga: fildelningen har definitivt påverkat skivbolagsindustrin, det behöver man ju inte vara einstein för att fatta.
  ”good or bad I can´t defiened this words” ( R. Zimmerman )

 12. Scary Devil Monastery

  @Daniel

  Jag fann artikeln säga precis som du sade ovan hyfsat neutral. Att fenomenet ”inspelad musik” har tappat i värde, särskilt då vad gäller den rent fysiska distributionen behöver man som merparten sagt inte vara einstein för att förstå.

  Lika litet som man behöver tänka länge för att förstå att internet som helhetsfenomen och fildelningen i sig sitter med merparten av inflytandet.

  Jag ser dock inte problemet med att en nischad industri är stadd i nedgång på grund av teknologiska och samhälleliga omvälvningar. Lika litet som jag sörjer att det inte idag finns plats på marknaden för ett grovsmedsskrå eller att varvsarbetena dött ut i sverige.

  Musikindustrin har länge stått med en affärsmodell som är groteskt onaturlig på en fri marknad – och nu slår konsumentmakten igenom vilket förhoppningsvis leder till andra och mer dugliga modeller.

  Men ärligt talat, hade en journalist satt en lika skev titel på ett arbete jag hade utfört så hade en anmälan om förtal legat hos polisen nästa dag.

 13. ..en liten utvikning
  Daniel kommer här att representera ” Tredje Stånpunkten” en gammal fin svensk tradition.
  ”Tredje ståndpunkten var en åsiktsinriktning inom svensk utrikespolitisk debatt under 1950-talet som innebar att man inte ville ta ställning för varken Sovjetunionen eller USA under det kalla kriget.” (Wikip) Det fanns ett par debattörer och författare som vägrade ta ställning. Det ledde till många hårda diskussioner, Netopiabloggen är i jämförelse en tunn västanfläkt. Underligt nog kom jag också på fighten mellan katoliker och protestanter dvs Mack kontra PC, nog väcker det känslor. 🙂

 14. Underrubriken på det här debattinlägget; ”KULTURSEKTORNS FRAMTID”
  -oroa dig inte för kulturen Per, den överlever oss allihopa, både dina och mina barn.
  Stackars Daniel, vilken soppa han hamnat i.:(

 15. […] om att fildelningen gynnar branschen Posted on 11 juni, 2010 by nejtillpirater Se följande länk, han har även postat en länk i Christian Engströms (”Pirate MEP”) blogg. Jag citerar […]

 16. Mycket intressant genomgång! Slår hål på de allra flesta piratmyter på ett trovärdigt sett.

 17. Att illegal fildelning, s.k. ”fuldelning” i vissa fall kan ge kreatörer uppmärksamhet är för mig oväsentligt. Upphovsrätten i sig är stark och inget vi bör ändra på (som t.ex. Piratpartiet vill). Denna lagstadgade rättighet berör oss alla och envar och inte bara folk som verkar i musikbranschen.

  Det är upp till upphovsmännen (och övriga rättighetsinnehavare) att avgöra hur man vill sprida sitt verk. De flesta vill av förklarliga skäl ha betalt för sina verk, vissa ser det som en ren PR-grej och lägger upp låtar gratis för nedladdning. Poängen är att det är kreatören själv som i grunden ska avgöra detta, allt annat är en kränkning av upphovsrätten.

  – ”Släpp all information fri”
  – ”Vi kan väl ha ett enda stort kulturbibliotek”
  Naiv vänsterretorik i dess mest populistiska form.

  Många anser helt enkelt att film och musik är allmängods och ska få spridas vind för våg. Lättvindigt struntar man i de som skapat verken och deras rättigheter. Detta är intressant med tanke på att det blev ramaskri på Facebook för något år sen när det uppdagades att folk inte ägde rätten till de bilder man publicerade. Folkstormen lät inte vänta på sig och Facebook backade till sist. Gott så, det är självklart att man äger rätten till sina egna bilder. Tydligen ska inte detta gälla film och musik…

  Nej piraten vill ha, ha och ha. Gratis är gott.

  Sverige anno 2010.

 18. Referenser och källhänvisningar i massor, ett antal redan kända och ökanda men allt i massor. Tack Daniel för din insats och fortsätt gärna på samma seriösa spår.

 19. Scary Devil Monastery

  @Anders Nilsson

  ”- ”Släpp all information fri”
  – ”Vi kan väl ha ett enda stort kulturbibliotek”
  Naiv vänsterretorik i dess mest populistiska form.”

  Snarare en återspegling av verkligheten. Det är inte och har aldrig varit möjligt för någon människa att ha kontroll över idéer, uttryck och begrepp. Trots att man i mer diktatoriska tider när kontrollen torde ha varit lättare brände avvikare på bål för saken. Så har det varit i fyra tusen år.
  Immaterierätten har i sig varit ett långlivat och utdraget fiasko i ett hundratal år. Det är dags att begrava den vansinnigheten tillsammans med den gamla kommunismen.

  @nejtillpirater

  Och du missade helt Daniels egna inlägg där han förnekar det du just sade? Det är litet väl magstarkt, även för dig, ”Urban/Arapp/med flera”, att dra en annan slutsats ur en författares kommentarer än vad författaren själv har belyst i ett senare inlägg.

 20. Vem är denne Scary Devil Monastery? Maken till trög person får man nog leta efter, men det vill man inte.

 21. ForskarGurra

  Det är mycket möjligt att fildelning skadar musikförsäljning. Sysslar man med att sälja musik får man nog helt enkelt se sig om efter nåt nytt att göra så småningom. Bra musik kommer folk alltid vilka betala för – men kanske inte för själva datafilerna utan snarare för livespelningar, merchandise, donationer och andra nya saker i framtiden som vi inte känner till än.

  Det är inget ovanligt i dag att olika brancher konkurrerar ut varandra. Bilar konkurrerade ut hästar som fortskaffningsmedel, textilfabriker konkurrerade ut de flesta skräddare m.m. Att ropa på förbud och protektionism är inte rätt väg framåt! Det var inte rätt väg förr i tiden och det är inte rätt väg nu heller!

Kommentera artikeln