MMS inleder webb-TV-mätningar

MMS har slutit avtal med de fyra TV-husen SVT, MTG, TV4 och Kanal5/ProSieben, om en gemensam mätning av tittandet på webb-TV. Det framgår av ett pressmeddelande.

MMS, Mediamätning i Skandinavien, mäter TV-tittande i Sverige sedan 1993. Det nya avtalet innebär att MMS installerar en enhetlig mätteknik i de fyra bolagens webb-TV-spelare, för att åstadkomma en samlad, jämförbar, transparent och kvalitetskontrollerad webb-TV-mätning.

Vår ambition är att göra webb-TV mer TV-mässigt, med allt vad det innebär av jämförbarhet, transparens, kvalitetskontroll och förtroende. Vi hoppas att få med både TV-kanaler och webb-TV-sajter utanför broadcastområdet, säger MMS vd Pontus Bergdahl.

MMS databas kommer inledningsvis att innehålla mätdata för varje program och klipp, och arbetet pågår för att även inkludera webb-TV-reklamspotar. Webb-TV-sifforna kan inte adderas till TV-tittarsiffrorna eftersom det är två olika metoder, men kommer att publiceras sida vid sida med TV-siffrorna. Mätningen kommer att börja rapporteras som fasta rapporter efter sommaren, och i slutet av året lanserar MMS verktyg för att göra egna analyser i databasen.