Brittiskt förslag stärker kampen mot olaglig fildelning

Ett nytt myndighetsförslag i Storbritannien gör internetleverantörer skyldiga att agera mot användare misstänkta för olaglig fildelning, rapporterar TechWorld.

Den brittiska myndigheten Office of Communications (Ofcom) har tagit fram ett förslag som syftar till att motverka olaglig fildelning på nätet. Enligt förslaget, som är kopplat till Digital Economy Act, kan upphovsrättsinnehavare som utsatts för upphovsrättsintrång klaga hos den berörda internetleverantören som då måste skicka varningsbrev till den misstänkta användaren. Om en användare får tre eller fler varningsbrev inom ett år inleds en rättsprocess och personuppgifterna lämnas ut.

Om förslaget godkänns av brittiska instanser samt den europeiska kommissionen väntas det träda i kraft i början av 2011.