Ipredmål till EU-domstolen

Högsta domstolen vill skicka det första svenska Ipredmålet till EU-domstolen för förhandsavgörande, rapporterar Ny Teknik. Målet gäller en begäran från fem ljudboksförlag om att få ut identiteten på en av internetoperatören Ephones abonnenter som anklagas för att ha spridit stor mängder upphovsrättsskyddade ljudböcker genom en FTP-server.

Högsta domstolen vill nu få klarhet i om två EU-direktiv möjligen krockar med varandra och har skickat ut ett utkast på förfrågan om förhandsavgörande till parterna i målet. HD bedömer enligt utkastet att det finns behov av att prova målet i EU-domstolen men ger parterna möjlighet att yttra sig i frågan först.

Ljudboksförlagen har tidigare fått rätt i tingsrätten, som beslutade att namnuppgifterna skulle lämnas ut mot ett vite av 750 000 kronor, men förlorade med minsta möjliga marginal i hovrätten som ansåg att det inte var bevisat att filerna med de kopierade ljudböckerna, varit allmänt tillgängliga utanför den krets av personer som haft tillgång till lösenordet till FTP-servern.

Ljudboksföretagen och Ephone får nu tid att yttra sig till HD fram till den 5 juli.