Debattstafett!

Netopias rapport Den svenska nätmarknaden visar stor potential för sysselsättning och tillväxt bland innehållstjänster på nätet. Inte minst ungdomsjobb! 45% av företagen i undersökningen uppger att intresset för arbete i branschen bland personer under trettio är ”mycket stort” (jämfört med 32% bland alla arbetssökande). Det är alltså tydligt att unga söker sig till innehållstjänsterna. Samtidigt uppger fyra av tio arbetsgivare att de planerar att nyanställa under 2010. Det ser ut som att ungdomsjobben, åtminstone till en del, finns inom de nätbaserade innehållstjänsterna.
Därför har Netopia bjudit in alla riksdagspartiernas ungdomsförbund till en debattstafett på temat ”Så skapar vi ungdomsjobben på nätet”, vilket förstås är extra intressant detta valår där stort fokus ligger på jobb och ekonomi. Först ut är Liberala ungdomsförbundet.