Liberala ungdomsförbundet: Ungdomsjobben finns i de virtuella företagen

Inom stora delar av den politiska skalan värdesätts ökat entreprenörskap. Miljöpartiet vill öppna för entreprenörsår, men det är inte bidrag som får företagsidéerna att växa. Det som behövs är ett nytt modernt regelverk som inte sätter hinder för nya företagsformer. Idag bygger regelverket kring skatter, bokföring och revision på att företagen har kvantifierbara tillgångar vars värde består under lång tid. Att man har anställda tas lite för givet. För 1900-talets verkstadsindustri är detta en nödvändig och given ordning.

Nya företagslösningar kopplade till nätet visar sig ofta vara organiserade på ett annat sätt. Företagarna är självständiga och har inte medarbetare samlade under sig, i stället ingår de i projekt och komplexa nätverk. Det kan handla om mindre aktiebolag som sysslar med internetförsäljning eller om konsulttjänster för 3D-modellering, AD-jobb, foto, professionella Youtube-produktioner, webbprogrammering eller att ta fram appar.

I dessa icke-traditionella former av företag kan tillgångarna vara kortlivade eller små. Det är även svårt att bedöma deras värde. Datorprogram har ett osäkert värde p.g.a. öppen källkod och olika samarbeten och att försöka bokföra ett värde på nätverk med kontakter är att förringa deras bettydelse och funktionssätt. Den som vill starta ett eget företag idag kan välja att ta en ”lätt” väg, i form av ett handelsbolag eller enskild firma. Nackdelen med de formerna är att man som företagare får fullt betalningsansvar för företagets ekonomi. Om man har en affärsidé som knyter ihop olika delar i ett nätverk eller flöde kan den risken vara orimligt stor, även för en liten verksamhet. Internet gör att en affärsidé med ett eget påslag på mindre än en procent av omsättningen kan vara lönsam, om man lyckas sälja tillräckligt mycket. För en procent i vinst måste man ändå ta hundra procents risk, eller starta aktiebolag.

Därför bör man öppna för en ny form av aktiebolag anpassad till nätets logik bör därför göras. Företag utan avskrivbara tillgångar och egna anställda skulle få andra skatteregler och lägre krav på revision och aktiekapital. För företag som drivs som enskild firma kan förbättringar också göras. Skatteverket kan underlätta genom att ha webbformulär för en förenklad bokföring som direkt översätts till slutskatt. För syftet att kunna ta ut ”rätt” preliminärskatt varje månad under det första året krävs idag att den som vill skaffa F-skattesedel fyller i en deklaration med siffror som ofta blir rena gissningar. Under första året borde preliminärskatten avskaffas helt och i stället betalas in i slutet av året, för hela årets verksamhet. Genom vårt förslag på nätbokföring kan man sedan successivt se vad man måste betala i slutändan. Detta gör att den enskilde i uppstartsskedet kan fokusera på sin verksamhet.

Vi måste ta vara på de former av företag som den nya tekniken och nya kommunikationsmöjligheter för med sig. Byråkrati som varit ett problem för små företag under lång tid blir nu en total hämsko. Den måste bort för att ge nya jobb och ge utlopp för nya idéer.

Adam Cwejman
Ordförande Liberala ungdomsförbundet

1

Kommentarer

  1. Scary Devil Monastery

    Intressant att notera att karlens eget moderparti motarbetar samtliga de visionerna. Ökad övervakning innebär de fakto mer kontroll och byråkrati av just det han påpekar, inte mindre. Den ”hämskon” han talar om har hela Alliansen superlimmat fast på hälen.

Kommentera artikeln