Flickor utsatta på nätet

Nästan var tredje flicka i 15-årsåldern har utsatts för oönskade sexuella närmanden via nätet, rapporterar Svenska Dagbladet. Det visar en undersökning som tagits fram av Brottsförebyggande rådet och som omfattar 6900 elever i nionde klass.

Det kan handla om kränkande meddelanden med sexuella anspelningar eller uppmaningar att skicka utmanande bilder på sig själva. Bland pojkarna är det 6 procent som drabbats.

Resultaten ligger i linje med vad som konstaterats i tidigare studier. Personer som är ute efter sexuella kontakter med ungdomar bygger ofta upp ett förtroende genom att ge sken av att bry sig om deras problem. Risken är särskilt stor för ungdomar som utsatts för mobbning. ”Mobbning är en faktor som kan förstärka risken”, säger David Shannon som är utredare på Brå till Svenska Dagbladet.

I en del av fallen kan det röra sig om så kallad gromning – att vuxna människor söker kontakt med minderåriga i sexuella syften. Detta kriminaliserades förra sommaren men ingen har ännu dömts för brottet. Undersökningen ger dock inga tydliga svar på huruvida det är vuxna eller ungdomar som stått bakom de sexuella kontakterna.