Anonymiseringstjänster fungerar dåligt

Tjänster för att dölja sitt IP-nummer på internet, så kallade anonymyseringstjänster, kan i själva verket avslöja din identitet rapporterar SvD.se.

Anonymiseringstjänster blev populära bland illegala fildelare i samband med att Ipred-lagen trädde i kraft i fjol. Genom lagen fick upphovsmän möjligheten att i domstol begära ut identiteten på personer misstänkta för att olagligt ha fildelat deras verk. Nu har det dock visat sig att många användare inte alls skyddas av tjänster som exempelvis Ipredator och Relakks.

Det hela rör sig enligt SvD om en teknikkrock där användare som använder sig av IPv6-protokollet för att koppla upp till internet automatiskt använder två vägar till internet, där endast den ena är anonym.