Debattstafett – halvtidsanalys

Nu har Netopias debattstafett om ungdomsjobben på nätet fått upp farten och vi har läst tre inlägg, från Liberala ungdomsförbundet, SSU och Ung vänster. Liberalernas Adam Cwejman fokuserar på entreprenörskapet och vill se förenklingar för ”virtuella företag”. Gott så, även om de företag som deltog i Netopias rapport ”Den svenska nätmarknaden” rankade ”Politiker” och ”Myndigheter” som de tillväxtfaktorer som hade minst betydelse. SSU:s Jytte Guteland vill se ”anpassad lagstiftning” och ”gemensamma ersättningssystem” för digital kulturdistribution, men lämnar frågan öppen hur de åtgärderna skapar fler jobb. Vidare förespråkar Guteland öppen källkod och ökad konkurrens, men det beskriver inte något konkret förslag kring detta. Och slutligen mer och bättre utbildning, vilket närmast a priori är ett bra förslag. Ung vänsters Ida Gabrielsson vill också se öppen källkod och föreslår att det blir standard i offentlig verksamhet. Kulturdistributionen vill hon lösa med digitala bibliotek, med liknande ersättningsmodeller som för dagens biblioteksväsen. Slutligen vill Gabrielsson att jobben på nätet inte ska handla om övervakning och begränsning. (Jag vill fråga Gabrielsson om inte förslaget om digitala bibliotek hotar att konkurrera ut den kommersiella distributionen!)

Jag är glad att ungdomsförbunden vill föra den här diskussionen i Netopias spalter och jobb-frågan är ju central i valrörelsen. Ändå är det förvånande att ingen av dessa tre har tagit avstamp i i de mer kontroversiella frågorna i enkäten: illegal konkurrens och infrastrukturaktörernas dominerande ställning. Törs vi hoppas att kommande inlägg tar upp de ämnena? Härnäst Ung Pirat.

3

Kommentarer

  1. ”Jag vill fråga Gabrielsson om inte förslaget om digitala bibliotek hotar att konkurrera ut den kommersiella distributionen!”

    Har de vanliga biblioteken konkurrerat ut alla bokhandlar?

  2. Digitala bibliotek skulle säkert bidra till att pressa marknaden för enkel exemplarförsäljning, precis som Spotify och Pirate Bay gör redan idag. Däremot finns det säkert alla möjligheter att fortfarande distribuera finutgåvor av alla möjliga slag. Men hur som helst är det inte fler postorderpackarjobb vi behöver tycker jag, utan fler kulturjobb!

  3. ”Ändå är det förvånande att ingen av dessa tre har tagit avstamp i i de mer kontroversiella frågorna i enkäten: illegal konkurrens och infrastrukturaktörernas dominerande ställning.”

    Kanske för att det du kallar ”illegal konkurrens” det kallar de flesta andra för ”icke-kommersiell fildelning”, vilket är något som samtliga ungdomsförbund vill legalisera. Dina ”hemkopiering dödar musiken”-agrument biter inte på tänkande människor.

    Och så detta ständiga dravel om ”infrastruktöraktörernas dominerande ställning”. Hela tiden försöker du göra en sammanblandning mellan tjänsteleverantörer och infrastrukturleverantörer. Hela tiden med siktet inställt på att det minsann behövs övervakning, filtrering, avstängning och censur. Att du orkar… Eller ja just det ja, du har ju betalt.

Kommentera artikeln