Ny lag underlättar tillgång till myndighetsdata

Idag träder ny lagstiftning som ska underlätta tillgången till myndighetsdata i kraft. Lagstiftningen utgör införlivandet av EU-direktivet PSI (Public sector information directive) i svensk lag.

Computer Sweden rapporterar att den svenska lagstiftningen till stora delar redan stämmer överrens med direktivet. En av de största nyheterna i den nya lagstiftningen är ett avgiftstak som innebär att myndigheterna inte får ta mer betalt för informationen än vad det kostar dem att ta fram och distribuera den.

Lagstiftningen kräver också att eventuella villkor för tillgången till data måste vara relevanta, icke-diskriminerande och får inte i onödan begränsa möjligheterna att använda informationen.