Svag betalningsvilja för nyheter på nätet

En majoritet av de brittiska tidningsläsarna föredrar att köpa papperstidningen framför att läsa nyheterna på nätet och hela 77 procent är inte intresserade av att betala för redaktionellt innehåll på nätet överhuvudtaget. Det visar en undersökning genomförd på den brittiska marknaden av företaget Ipsos.

Undersökningen visar att 63 procent av de vuxna som läser nyheter på nätet egentligen föredrar att köpa papperstidningen. Endast 11 procent föredrar nätet. Utav dessa 11 procent föredrar de flesta att betala en engångsavgift för en mobil applikation och 3 procent föredrar månadsvis prenumeration. Endast 1 procent föredrar betalningar per dag eller per artikel. 31 procent uppgav att de inte var villiga att betala om materialet fanns tillgängligt någon annanstans kostnadsfritt.

Intresset för nättidningar som nyhetsförmedlare förefaller även vara lågt. Listan över de mest lästa nyhetsmedierna toppades av BBC News (34 procent), Google News (17 procent), Sky News (17 procent) samt Yahoo! och MSN (5 procent vardera).

Källa: The Guardian