Kulturpolitik till sist i Almedalen

Vi var många som ville diskutera kulturpolitik i Almedalen. Ni som följt Netopia på blogg och twitter känner redan till det mesta – Kulturskaparnas open space, Kultur för allas fyra seminarier, Medieföretagens panel om innehållstjänster. Därutöver Koalition för kulturdebatt, Piratpartiets kulturafton, Svensk scenkonsts hearings med samtliga partier och mycket annat, det mesta välbesökt och med hög kvalitet. Men trots de ansträngningarna var det ingen av partiledarna som berörde kulturpolitiken i sina Almedalstal. Inte ens Lars Ohly (v) som av många tippas som kulturminister i en rödgrön regering, förvisso döpte han om sitt parti till Välfärdspartiet för en dag men hans partikollega Alice Åström sa i ett av seminarierna att ”kulturen är en del av välfärden”. Ohly missade den målchansen.
Därför var det välkommet när de rödgröna på fredagen till sist gjorde ett utspel om kulturen och lovade bland annat populärkulturcentrum och satsning på svensk film. Ambitiöst, men det som saknas är en diskussion om den kommersiellt producerade kulturens villkor och hur den kan främjas. Trots allt så är den allra största delen av all litteratur, musik, spel, tv, press och mode som produceras i Sverige kommersiell. Scenkonst, konst, film och radio har högre inslag av offentlig finansiering (exakta proportioner har jag inte undersökt). Man kan visst tycka att politiken bör fokusera på den del som marknaden inte tar hand om, men den politiken blir enögd. Alla partier borde ha en idé om hur den kommersiella kulturens villkor kan utvecklas, inte minst i en tid när ”kreativa näringar” är ett buzzword i de här sammanhangen.

3

Kommentarer

 1. Det där är ett gammalt problem i vänsterns kultursyn vi behöver göra upp med, IMHO. Det som börjar som nån slags kritisk hållning till ”kommersialism” blir en kulturpolitik som bara vill prata om den ”icke-kommersiella” kulturens villkor, som om det gick att dra raka streck däremellan – och som om allt intressant bara hände på ena sidan strecket.

 2. ..god morgon Per ,
  det är väl det här vi borde debattera, inte att en bransch har ”dålig lönsamhet”
  ”don´t look back”
  http://www.svd.se/opinion/kolumnister/andersmildner/kulturisolationism-har-fatt-genomslag_4989621.svd

 3. ”För vem är journalist i en värld där alla har sin egen blogg? Vem är fotograf i en tid där alla publicerar sina egna bilder? Vem är musiker i ett samhälle där alla kan spela in och distribuera sin egen musik? Och vad innebär egentligen hela den här utvecklingen för hur vi bör utforma upphovsrätten?” skriver Anders Mildner i en Kolumnartikel SvD.
  Snart är vi alla medlemmar i ngn upphovrättslig organisation för att kunna leva gott livet ut.
  Detta bör debatten handla inte om att censurera och blockera, det känns gammalmodigt.

Kommentera artikeln