Netopia trotsade nyhetstorkan

Juli är lågsäsong i pressen: glasstester, getinglarm och väderdiskussioner brukar vi få nöja oss med om vi får tag på en tidning i sommarstugeområdet. Men Netopia trotsar trenden, dels skrev jag en artikel i Svensk Tidskrift (16 juli) om Daniel Johanssons sammanställning av forskningen kring fildelningens effekter på musikbranschens intäkter. Trogna Netopia-läsare känner redan till det, Johanssons poäng är att den olovliga distributionen faktiskt har lett till minskad försäljning av inspelad musik. Därmed är en av de viktigaste knäckfrågorna i debatten om kultur och pirater utredd.
Vidare skrev Nya Wermlands Tidningens Fredrik Borneskans i juli om internet som en outvecklad samhällsform med utgångspunkt i den diskussion Netopia för. Borneskans efterlyser en internetkultur där det är större att ge än att ta och att respektera istället för att kränka. Vackra ord!
Nu är Sverige officiellt öppet och inom kort kommer nya evenemang, debatter, nyhetsbrev, artiklar, intervjuer och en massa annat som vi gillar i diskussionen om internet och samhälle, här på Netopia och på annat håll. Det blir en spännande höst (och då har jag inte ens nämnt riksdagsvalet!).

(rättelse: Fel byline på NWT.se visade det sig, det var Fredrik Borneskans som skrev krönikan, inte Mats Dahlberg som jag skrev i första versionen)

2

Kommentarer

  1. ”Knäckfrågan” var väl om pirater köpte mer musik än ickepirater, inte om den totala försäljningen hade minskat eller inte? Om det var det du tänkte på.

  2. Per Strömbäck

    Nej, det är systemeffekterna som är det intressanta. Men den frågan är också viktig. I bästa fall kan det bli tydligt i Johanssons avhandling som kommer efter sommaren

Kommentera artikeln