Nätneutralitet – en ”icke-fråga” i Sverige

Svenska internetoperatörer och nätleverantörer anser att nätneutralitet är en icke-fråga i Sverige i dagsläget. Det framgår av en rapport framtagen av revisionsbyrån Pricewaterhouse Coopers på uppdrag av Näringsdepartementet. Intresset för frivilliga branschöverenskommelser uppges också vara svalt.

Rapporten baseras på intervjuer med innehållsleverantörer, internetleverantörer, nätoperatörer samt grupper som företräder olika konsument- och samhällsintressen. Enligt rapporten rådde det en bred samstämmighet om att öppenhet och trafikstyrning ”går att kombinera utan att detta medför otillbörlig diskriminering”. Behovet av specifik reglering kopplad till nätneutralitet uppges också vara litet då befintlig lagstiftning uppfattas vara tillräckligt flexibel för att hantera de situationer som kan uppkomma.

Rapporten togs fram under sex veckor i maj/juni och arbetet innefattade två workshops samt kompletterande intervjuer.