Debatt: Övervakningssamhälle och integritet

Moralfilosofen Torbjörn Tännsjö debatterar övervakningssamhället med Piratpartiets Rick Falkvinge.

Tid: Den 24 augusti klockan 18.00
Plats: ABF Stockholm, Sveavägen 41.
Entré 50 kr.

Medverkande:
Torbjörn Tännsjö, moralfilosof och författare
Rick Falkvinge, partiledare Piratpartiet
Moderator Per Strömbäck, redaktör Netopia – forum för digitala samhällsfrågor

År 2008 talade moralfilosofen Torbjörn Tännsjö kraftfullt emot övervakningssamhället. Sedan dess har han helt bytt ståndpunkt. Idag argumenterar han för en total genomsiktlighet av medborgarnas liv.

I hans nya bok Privatliv granskar han några av vår tids mest kontroversiella frågor om integritet och statlig kontroll på områden som datakommunikation, biobankers lagring av biologiskt material från medborgarna och övervakning av fångar. Nu möter Torbjörn Tännsjö Piratpartiets Rick Falkvinge i ett spännande samtal om övervakningssamhället och integritet.

Torbjörn Tännsjö är en av Sveriges mest tongivande filosofer inom bioetik, moralfilosofi och politisk filosofi. Han är Kristian Claëson-professor i praktisk filosofi vid Stockholms universitet, föreståndare för Stockholm Bioethics Centre och affilierad professor i medicinsk etik vid Karolinska Institutet. Han är även ledamot av Socialstyrelsens råd¬givande nämnd för etiska frågor och ingår i Donationsrådets etiska kommitté.

Rick Falkvinge är partiledare för Piratpartiet, som driver frågor om integritet och övervakning. För att ett samhälle ska kunna växa kulturellt och teknologiskt, hävdar Piratpartiet att medborgare måste ha en garanterad rätt till privatliv. De menar dessutom att varje medborgare ska ha fullständig rätt att kontrollera vem som gör vad med hans eller hennes personuppgifter, s.k. privat information.

I samarbete med Fri Tanke förlag, www.fritanke.se, och Netopia, www.netopia.se.

Länk till inbjudan