Näthandeln växer kraftigt

Näthandeln växer starkt, visar Postens och Handelns Utredningsinstituts e-handelsbarometer enligt TT. Under andra kvartalet i år ökade försäljningen över nätet med 10,7 procent jämfört med samma kvartal 2009.

Handeln som helhet ökade med 2 procent under samma period. 77 procent av e-handelsföretagen tror enligt rapporten på fortsatt stigande försäljning under det kommande halvåret och 81 procent av konsumenterna uppger att de kommer handla varor över nätet.