Ipred-mål till EU-domstolen

Högsta Domstolen beslutade under torsdagen att inhämta synpunkter från EU-domstolen i det första Ipred-målet gällande internetoperatören Ehpone. Ett antal ljudboksförlag har begärt att internetoperatören ska lämna ut personuppgifter för en IP-adress som använts för olaglig fildelning av ljudböcker.

Tingsrätten gav förlagen rätt och ålade Ephone att lämna ut personuppgifterna. I Hovrätten ändrades dock domen och ärendet ska nu prövas i Högsta Domstolen. Efter torsdagens beslut kommer Högsta Domsolen att invänta ett så kallat förhandsavgörande i EU-domstolen innan de tar beslut i målet. Förhandsavgörandet avser två frågor, huruvida datadirektiven är överordnade Ipred samt om det spelar någon roll att datalagringsdirektivet ännu inte är implementerat i svensk lagstiftning.

– EU-domstolens så kallade förhandsavgörande väntas ta minst ett och ett halvt år, säger Ulf Bernitz, professor i Europeisk integrationsrätt vid Stockholms universitet, till DN.se.