Evenemang på Bokmässan: Boken i det digitala samhället

Tid: 24 sept, fredag, kl. 14.00-15.00
Plats: Debattscenen, F-hallen, Plan 2, Bok&Bibliotek

Hur påverkar digitaliseringen boken? Vilka krav ställer utvecklingen på politiken? Och hur ska författarnas rätt till sina verk säkras när allt flyter fritt i de digitala näten? Den digitala utvecklingen ställer etablerade strukturer på ända, men hellre än att kapitulera inför tekniken bör vi diskutera vilken ordning som är önskvärd.

Medverkande
Mats Söderlund, ordförande i Sveriges Författarförbund, Dorotea Bromberg, förläggare, samt Mattias Fyrenius, avgående chef TV4 Nya Medier och tillträdande strategi- och utvecklingsdirektör KF .

Moderator: Per Strömbäck, redaktör Netopia.

Arrangörer: Svenska Förläggareföreningen och Netopia – forum för digitala samhällsfrågor

De senaste decenniet har musik, film, nyhetsmedier och TV digitaliserats med enorma konsekvenser för utövare, publik, bransch och marknad. Hierarkier har rasat, nya aktörer trätt fram, pirater har härjat och debatten har varit intensiv. Boken står näst i tur att ta det digitala språnget, men vad kommer det att innebära? Och kan man påverka den utvecklingen? I så fall hur? Vad innebär det att Google Book Search skannar och tillgängliggör all världens litteratur? Kommer Kevin Kellys idé om att alla böcker förenas i en enda digital jättebok att bli verklighet? Blir det olika för romanen, dikten och facklitteraturen? Vad är egentligen en bok?