USA vill förenkla avlyssning på internet

USA vill göra det enklare för brottsutredande myndigheter att avlyssna tjänster på internet, rapporterar New York Times.

Federala myndigheter och det amerikanska justitiedepartementet förbereder nu ett förslag på ny reglering som ska underlätta avlyssning på internet. Bakgrunden är att allt fler terrorister och brottslingar kommunicerar genom tjänster på nätet istället för över telefon, vilket väsentligt försvårar avlyssningsarbetet.

I stort efterfrågas möjligheten att kunna kräva av tjänster såsom exempelvis Blackberry, Facebook och Skype att möjliggöra avlyssning av respektive tjänst då en avlyssningsorder inkommer. Man vill även kunna tolka och dekryptera meddelanden.

– Det här handlar inte om utökade befogenheter. Det handlar om att behålla möjligheten att verkställa de befogenheter vi har idag för att skydda allmänheten och nationens säkerhet, säger Valerie E. Caproni, chefsjurist vid FBI.