Ny regering, blir det någon nätpolitik?

Hemkommen från Kina noterar jag att Sverige har fått en ny regering. Eller nygammal, kanske. En intressant sak ur Netopias synpunkt den nyinrättad post IT-minister, vilket förhoppningsvis kan leda till en positiv helhetssyn i de digitala frågorna. Anna-Karin Hatt (C) är en ny bekantskap, hoppas att hon intresserar sig för samhället på nätet bortom rena infrastrukturfrågor. Därtill berör regeringsförklaringen Netopias ämne inom rättsområdet och utrikespolitiken:
Vi vill gå vidare med straffskärpningar för upprepad och återkommande brottslighet. Polisens och rättsväsendets arbete ska fortsatt effektiviseras och moderniseras. Fler brott ska förebyggas och fler brott ska klaras upp och lagföras. Polisen ska bli bättre på att använda modern teknik i sitt arbete, för att bli effektivare, men också för att bekämpa den växande brottsligheten på Internet.
– En ny tid innebär nya utmaningar. Internet knyter världen allt närmare samman. Vi kommer att ge arbetet för nätets frihet och säkerhet ny styrka.

Små steg i konstruktiv riktning, även om en samlad vision för samhället på nätet saknas.

0

Kommentarer

Kommentera artikeln