Hur sociala är vi på Internet?

Med i genomsnitt 233 vänner per person toppas malaysier den internationella jämförelsen över antal vänner i sociala nätverk. Längst ned på listan hamnar japaner som i genomsnitt har 29 vänner, rapporterar Dagens Nyheter.

Sverige intar en lägre placering än sina nordiska grannar med i genomsnitt 106 vänner. I Norge har man mer än dubbelt så många vänner i genomsnitt, 216 stycken, och motsvarande siffror för Danmark och Finland är 156 respektive 138 vänner.

Undersökningen är genomförd av TNS Digital life och omfattar 50.000 internetkonsumenter från 46 olika länder.