Seminarium: Framtiden efter Ipred

Institutet för Näringslivsforskning presenterar: Framtiden efter Ipred – om forskning, fildelning och försäljning

Ett och ett halvt år efter att den omdebatterade Ipred-lagen infördes presenterar IFN-forskaren Che Yuan-Liang en forskningsstudie som tar avstamp i den svenska lagen och undersöker sambandet mellan fildelning och försäljning. Studien jämför också vad som har hänt i de andra nordiska länderna som inte infört någon liknande lag.

I samband med att forskningen presenteras bjuder IFN till ett panelsamtal om konsekvenserna av lagen och vad som driver den digitala branschen framåt: är det genom lagar, innovationer, konsumentbeteende eller något helt annat?

I panelen:
Maria Ferm, riksdagsledamot Miljöpariet
Christer Nylander, riksdagsledamot Folkpartiet
Per Strömbäck, redaktör Netopia

Moderator: Linus Larsson, redaktör Computer Sweden

Frågor i fokus:
• Vilka effekter har Ipred haft?
• Borde Ipred rivas upp eller kanske förstärkas?
• Vad driver utvecklingen framåt för musik- och filmbranschen?
• Hur ser en bra marknad ut som fungerar för både konsumenter och producenter?

Datum: Torsdagen den 28 oktober
Tid: Kl. 08.30–10.00. Kaffe/te och smörgås serveras från kl. 08.00
Plats : IFN, Grevgatan 34, 2 tr, Stockholm
Anmälan: elisabeth.gustafsson@ifn.se, antalet platser är begränsat