Svagt genomslag för e-böcker i Sverige

Den totala försäljningen av e-böcker i Sverige uppgick till 800 000 kronor förra året. E-böckerna utgör således endast 0,04 procent av den totala bokmarknaden, visar rapporten Bokmarknaden 2010 från Svenska Förläggareföreningen.

Rapporten förklarar den svaga utvecklingen för e-boken med att digitala läsplattor ännu inte slagit igenom bland svenska konsumenter samt att valet av teknik och distributionskanaler tagit lång tid. E-boksutgivningen väntas inte heller blir någon vinstaffär under de första åren.

Och när förlagen trots det börjar ge ut e-böcker väntar de illegala fildelarna bakom hörnet, uppmuntrade av att inte en enda Ipred-dom har fastställts efter ett och ett halvt år”, poängterar rapporten.

Rapporten menar dock att man ska ”akta sig för att förväxla den svenska förlagsbranschens avvaktande hållning med ointresse eller letargi. De större förlagen och kanske några andra ligger i startgroparna. De har legat där länge”. De svenska förlagens utgivning av e-böcker ökade från 57 till 225 nya utgivna titlar mellan 2008 och 2009.

Hela rapporten finns att läsa här.