Malmström: Internetoperatörer viktig del i brottsbekämpning på nätet

Sveriges EU-kommissionär Cecilia Malmström avslutade första dagen på den pågående konferensen Internetdagarna i Stockholm. Malmström poängterade vikten av att lagstiftaren är ödmjuk inför Internet genom att citera Google-chefen Eric Schmidt: ”Internet är den första sak mänskligheten har byggt som vi inte förstår”.

Cecilia Malmströms ansvarsområde som kommissionär är ”home affairs”, dvs interna frågor och EU:s ”inrikespolitik”. Här ingår inte minst brottsbekämpning och Malmström ägnade stor del av sitt anförande åt brottslighet på Internet. Hon menar att brott via Internet är en allt viktigare del av den organiserade brottsligheten, men att det samtidigare är svårare att komma åt än andra brott. Det har tre förklaringar:

– Samhällets verktyg är för dåliga, de måste vässas och anpassas. Resurserna är små. Statminister Reinfeldt markerade i sin regeringsförklaring att internetbrott ska prioriteras, påpekade Malmström.

– Företag och myndigheter anmäler sällan cyberbrott, vilket leder till att andra inte varnas och därmed blir det lättare för den organiserade brottsligheten. Internetbrott är en av de absolut viktigaste intäktskällorna för organiserad brottslighet.

– Det saknas statistik om antalet cyberattacker. Det är viktigt att diskutera hur vi ska ta fram jämförbar statistik inom EU.

Malmström lovade vidare bättre resurser till EU:s informationssäkerhetsmyndighet ENISA, men underströk att det största ansvaret för bekämpning av brott ligger hos varje enskild medlemsstat. Dessutom vill Cecilia Malmström stärka företagen, många lösningar kring säkerhet på nätet kan komma från branscherna, menade hon och efterlyste ”virtuella bilbälten” som kan tas fram av kommersiella aktörer.

Netopia fick tillfälle att ställa en fråga från publiken:

Hur ser du på internetleverantörernas ansvar vid brottsbekämpning på nätet?

”De har en viktig del, det kunde jag ha sagt tydligare i mitt anförande. Internetoperatörerna har en viktig del i att bekämpa brott på nätet”.

Uppdatering: Se Malmströms anförande på www.internetdagarna.se (klicka ”more” i videofönstret på förstasidan och välj den video som sändes tisdag kl 17)

Per Strömbäck
Redaktör Netopia

12

Kommentarer

 1. Per, vad är det för konkreta åtgärder det är du vill se? (38:e gången jag frågar.)

 2. Ja, vad innebär egentligen ”ta ansvar”? Det måste ju finnas konkreta förslag på detta från din sida Per.

  För att ta ”ansvar” måste man ”lägga sig i” trafiken. Men om vi skippar flufforden så betyder det:

  1. Att man prioriterar trafik (dvs. bryter nätneutraliteten)
  2. Att man övervakar trafik.

  Det är den tekniska förlängningen av ”ansvar”. Om man nu inte räknar in frivilligdonationer till Rädda barnen el. dyl. Men det är väl inte det du menar? Eller?

  Man kan inte bara ta ansvar. Man måste ta ansvar för något specifikt och konkret!

 3. Ja, nu är det dags att sluta mörka er agenda.

 4. Så vadå? borde inte Transportstyrelsen vara ansvariga för alla som kör för fort? de är ju endå deras vägar! Eller kanske systemet borde bära ansvar för vad alla fulla människor i sverige hittar på för hyss på fyllan. Eller Clas Ohlson borde deffinitivt hållas ansvariga för de sålde kniven som dödade Anna Lindh! Kom igen sverige! Mera Stazi samhälle tack!

 5. Som företrädare för ett visst intresse kanske man kan tycka att internetleverantörer bör vara behjälpliga i att dela med sig av användarinformation för att stävja ett visst beteende, hindra brott osv.

  Men då måste man också beakta att det finns många andra aktörer som också ser sig ha ett legitimt behov av att få ut användarinformation från operatörer. Idag är åtminstone sex olika lagstiftningar med integritetsförskjutande effekter aktuella. Skatteverkets rätt att inkräva uppgifter om företags kunder – sk tredjemansrevision, lagen om hemlig teleavlyssning, Ipred, FRA-lagen, på gång är även trafikdatalagring och nya polismetoder med (enligt läckta dokument) sänkta krav på straffvärde. Integritetskonsekvenserna av all denna lagstiftning (varav mycket är nyligen införd) är inte utvärderade, en helhetsanalys finns idag inte.

  Att mot den bakgrunden, likt Per Strömbeck, anspela på och upprepa krav på ett än mer utökat operatörsansvar är att göra det lätt för sig. Det finns ny lagstiftning på plats som ger rättighetshavare utökade möjlighet att agera gentemot påstådda intrångsgörare. Använd den istället för att ropa på mer ansvar i största allmänhet.

  • Per Strömbäck

   @Pär Tack för din kommentar! Jag håller med om att integritetskonsekvenserna inte är utvärderade, men min slutsats (som bekant) är inte att anonymitet är det bästa integritetsskyddet. Låt oss istället föra en diskussion om hur samhällets rättssäkerhetsmekanismer kan skydda den enskilde. Om internetleverantörerna är beredda att föra den diskussionen finns goda förutsättningar för konstruktiva lösningar. Men om man fortsätter att säga ”det går inte” så är risken stor att samhället i övrigt kommer att agera, med risk för att lösningarna blir trubbiga, ineffektiva, integritetskränkande osv. All diskussion om lagstiftning beror på att internetleverantörerna avstår från att öppna för självreglering.

   • Då är det läge att återigen fråga efter om du har några konkreta förslag på hur det här ska fungera.

   • Och ”låt oss istället föra en diskussion”….

    Ja, Per. Låt oss föra en diskussion istället för att du ska fortsätta häva ur dig samma tomma ord (”anonymitet är inte det bästa integritetsskyddet”, ”operatörerna bör ta ansvar”) gång på gång samtidigt som du ignorerar frågor och invändningar. Låt oss diskutera konkreta konsekvenser av konkreta exempel istället, please. Framför allt, delta i diskussionen!

   • Scary Devil Monastery

    Anonymitet kommer att fortsätta vara det enda tillämpliga skyddet så länge som enskilda intressen tillåts kräva ut enskilda individers privattransaktioner på slentrianmässig och osäker grund, som exempelvis via IPRED.

    Eller för den delen så länge SÄPO har en grundmurad historia i att dabba sig rejält när de för upp personer på internationella terroristlistor tack vare slentrianmässig data mining.

    Det finns, för samhälle och individ, bara ett sätt att hantera hur en leverantör av infrastruktur har att fungera: Neutralt. Han skall inte ta eller kunna ta ställning till innehållet i den trafik som färdas. Budbärarimmuniteten existerar av god och skälig anledning, likaså brevhemligheten.

 6. Men, Per. Som jag skrev, rättighetshavare har fått utökade legala möjligheter att agera mot misstänkta intrångsgörare. Flera rättighetshavarorganisationer har med emfas hävdat att dessa möjligheter har haft effekt.

  Gällande rättssäkerhet på nätet är det en diskussion som op i högsta grad är delaktiga i. Vi har konsekvent efterfrågat en större grad av samordning mellan aktuella, förslagna och ev kommande lagstiftning som rör nätmiljön och har potentiell integritets- och tillitspåverkan. Att före dess, och innan konsekvenserna av de nya legala verktygen är utvärderade, vilja ha utökade åtgärder för att stävja ev upphovsrättsintrång på nätet (tex ”frivilliga” varningsbrev som ni tidigare önskat) riskerar medföra negativa konsekvenser vad gäller ansvarsbalans, användarintegritet och i slutändan den rättssäkerhet på nätet du efterfrågar.

  Att påstå att diskussionen (gällande illegal fildelning antar jag att du syftar till) kommit att handla om lagstiftning pga bristande intresse för självreglering från op är återigen att göra det lätt för sig som rättighetshavarföreträdare. Alltid lätt att peka ansvar på andra. Op-verksamhet är komplext, tungt reglerat och integrerat i hela samhället med allt vad det innebär. Finns många, många hänsyn att ta, och avvägningar mellan olika intressen att göra. Summa summarum – det är inte bara rättighetshavares intressen op har att ta hänsyn till. Rättighetshavare har fått utökade legala verktyg. Använd dem. Och fokusera på affärsutveckling. Marcus Persson uttrycker sig insiktsfullt i e24: http://www.e24.se/entreprenor/nedladdning-ar-inte-stold_2401167.e24

  Lycka till med seminariet den 16/11.

 7. […] SvenskaEnglish Start » Blogg » Läsvärt » Netopia: Rapport från internetdagarna Netopia: Rapport från internetdagarna   “Cecilia Malmström: Internetoperatörerna har en viktig del i att bekämpa brott på nätet.&… […]

 8. […]   ”Cecilia Malmström: Internetoperatörerna har en viktig del i att bekämpa brott på nätet.&… […]

Kommentera artikeln