Ipred minskade olaglig fildelning och gynnar lagliga tjänster

Ipred-lagen minskade den olagliga fildelningen och ökade användningen av lagliga musiktjänster. Den slutsatsen drar två forskare som undersökt frågan i en rapport som publicerats av Institutet för Näringslivsforskning.

Studien fokuserar på Sverige och använder Norge och Finland som jämförelseländer, två länder som inte genomgick en motsvarande lagändring under den aktuella perioden. Forskarna finner att den olagliga  fildelningen minskade med 37 procent under de sex första månaderna efter lagens införande. Försäljningen av digital musik (t.ex. Itunes, Spotify) ökade med 48 procent under samma period. Efter sex månader förstärktes effekten på  försäljningen av digital musik, medan effekten på olagliga fildelning försvann.

”Sambandet mellan illegal fildelning och musikförsäljning är därför starkt och under vissa antaganden uppskattar vi att illegal fildelning har svarat för omkring 40 procent av minskningen i musikförsäljning i Sverige mellan åren 2000 och 2008”, skriver forskarna i pressmeddelandet.

Forskarna drar därför slutsatsen att Ipred-lagen hade den avsedda effekten att minska olaglig fildelning och öka musikförsäljningen, men att den avskräckande effekten försvunnit.

”Ingen har ännu dömts p.g.a. lagen och det är möjligt att fällande domar kan ge en långsiktig effekt. Lagen verkar dock ha påskyndat expansionen av strömmande musiktjänster med en varaktig försäljningsökning av digital musik som följd”, skriver de vidare i pressmeddelandet.