Varningsbrev till användare som fildelar piratkopierat material

Ett nytt lagförslag från den finländska regeringen innebär att internetleverantörer i framtiden måste förmedla brev mellan rättighetshavare och misstänkta fildelare av piratkopierat material, rapporterar Ålandstidningen. I fredags godkändes lagförslaget av Finlands president Tarja Halonen.

I syfte att förenkla för upphovsmän som vill vidta åtgärder mot internetanvändare som olagligt fildelar deras verk, kommer från och med i vår alla internetleverantörer att tvingas skicka ”meddelanden” till användare som misstänks fildela piratkopierat material. Genom lagförslaget hoppas man minska belastningen på rättsväsendet.

Det föreslagna meddelandeförfarandet är ett mjukare sätt att försöka påverka dem som sysslar med fildelning, säger regeringsrådet Jorma Waldén till Ålandstidningen.

Det framgår inte i lagförslaget exakt vad meddelandet ska innehålla, men det kommer inte att omfatta några ersättningsanspråk.

Meddelandena ska bara innehålla omnämnande att rättighetsinnehavaren eller den som bevakar rättigheterna på hans vägnar har observerat att skyddat material har gjorts tillgängligt för allmänheten utan tillstånd, säger Waldén vidare till Ålandstidningen.