Frukostseminarium och rapportlansering: Mellanhandsansvar på Internet

Netopia har nöjet att bjuda in till ett frukostseminarium för lansering av rapporten Mellanhandsansvar på Internet – En rapport kring internetleverantörers roll och ansvar, samt en paneldiskussion kring rapportens slutsatser.

Tidpunkt: Den 16 november 2010 klockan 08.30-10.00.
Plats: Ingenjörshuset/Citykonferensen, Malmskillnadsgatan 46 i Stockholm.

Medverkande i debattpanelen:

Göran Marby, Generaldirektör PTS
Anders Hägg, t.f. VD Svenska spel
Kristina Lidehorn, Chefsjurist TV4
Peder Ramel, VD 3 Skandinavien
Johan Axhamn, rapportförfattare och doktorand i immaterialrätt, Stockholms Universitet

Moderator Per Strömbäck, Netopia.

Kaffe och fralla serveras från klockan 08.15 och seminariet startar klockan 08.30.

Skicka ett mail till oss på adressen evenemang@netopia.se för att anmäla dig till evenemanget, senast den 12 november 2010.

Internetleverantörer har en unik position som mellanhand för all trafik som sker över Internet. De hamnar därför ofta i fokus för nätdebatten och frågor om öppenhet, reglering och konkurrens. Hittills har det dock saknats en konstruktiv diskussion om hur internetleverantörers roll och ansvar som mellanhand kan utvecklas. Vad bör internetleverantörer ha för ansvar för den trafik som går genom deras nät?

Med den utgångspunkten har Johan Axhamn, doktorand i immaterialrätt vid Stockholms Universitet, på uppdrag av Netopia tagit fram denna rapport som sätter fokus på just frågan om internetleverantörers mellanhandsansvar. Rapporten redogör för hur frågan om mellanhandsansvar hanteras inom andra delar av rättsväsendet, hur dessa former kan överföras till internetleverantörer och vad som behöver förändras inom befintlig lagstiftning och reglering för att mellanhandsansvar ska fungera.

RÄTTELSE: Peder Ramel är inte styrelseledamot i ECPAT som tidigare uppgetts. Peder Ramel är en resursperson för ECPAT Sveriges råd, och representerar alltså inte ECPAT under seminariet. Netopia beklagar den felaktiga uppgiften.