EU vill stärka individens integritet på Internet

EU vill stärka individens integritet på Internet. EU-kommissionen är i färd med att revidera de 15 år gamla dataskyddsbestämmelserna till att även omfatta sociala nätverk, aggregerad datahantering samt polis och åklagares hantering av personuppgifter på nätet, rapporterar EUobserver.

EU-kommissionen planerar att lägga fram ett förslag till förändringar av dataskyddsdirektivet i mitten av 2011, men man har antagit en strategi för hur förändringarna ska genomföras. En av de principer som diskuteras är individens rätt att bli ”bortglömd” på nätet. Detta innebär att människor som vill ta bort information om sig själva på nätet ”ska kunna lita på att tjänsteleverantörer raderar personliga uppgifter, såsom foton, permanent”. Den senaste tiden har det kommit fram flera exempel på användare som upptäckt att deras bilder finns lagrade på Facebook även efter att de avslutat sina konton.

Skyddet av personuppgifter är en grundläggande rättighet”, säger EU-kommissionären Viviane Reding i ett uttalande till EUobserver. ”För att garantera denna rättighet behöver vi tydliga och konsekventa regler för dataskydd. Vi måste också uppdatera våra befintliga lagar så att de kan hantera de utmaningar som teknikutvecklingen och globaliseringen innebär.”

Integritetsexperter och konsumenträttsgrupper är positiva förslaget: ”Även om rätten att glömmas bort skulle vara svag i den slutliga lagstiftningen, är det ett steg framåt att det överhuvudtaget utvecklas ett koncept för detta”, säger Paul De Hert, professor i juridik och specialiserad inom dataskydd vid Free University i Bryssel, till EUobserver. ”Det är rätt läge att reglera nu och att komma med bra idéer. Jag är mycket nöjd med dessa förslag”.