Internetleverantör i Lund förhindrar olaglig fildelning

Internetleverantören till Lunds universitet, LDC, har vidtagit åtgärder för att förhindra spridning av piratkopierade filer på universitetets nätverk, rapporterar Skånskan. Internetleverantören blockerar nu internetåtkomsten temporärt till datorer som använder fildelningsprogram.

Internetleverantören valde att vidta åtgärder mot den olagliga fildelningen efter att allt fler upphovsrättsinnehavare hört av sig med anmälningar mot användare som olagligt fildelar deras verk.

Piratstudenternas ordförande Jacob Dexe är skeptisk till beslutet:
Fildelningen kan ju användas i lagligt syfte, säger han till Skånskan.