Medierådet lanserar sajt om ungas internetvanor

Medierådet lanserar sajten Mediebarn.se, en ny sajt för vuxna om barns och ungas internetvanor. Sajten innhåller fakta om barns dator- och nätvanor uppdelat i fyra åldersgrupper, samt fakta kring föräldrars inställning till barnens vanor.

Informationen är uppdelad i tre teman:
• Mötesplatser på nätet
• Dator-/tv-spel och onlinespel
• Råd & tips till föräldrar

Medierådet vill med detta initiativ underlätta för föräldrar och andra vuxna att lära sig mer om barns och ungas liv på nätet, dvs. ”att hänga med”, säger Ann Katrin Agebäck, kanslichef på Medierådet.