EU prioriterar bekämpning av brott på Internet

Brottsligheten flyttar i allt större utsträckning ut på Internet men samhället ligger steget efter i brottsbekämpningen. Cyberbrott kommer därför att lyftas fram som ett av fem prioriterade områden i EUs säkerhetsstrategi, skriver EU-kommissionär Cecilia Malmström (FP) idag i en debattartikel i Göteborgs Posten.

Malmström pekar i artikeln på tre anledningar till varför arbetet med att bekämpa cyberbrott ligger steget efter.

– De flesta EU-länder lägger i dag alldeles för små resurser på cyberbrott.
– Det finns en tendens att företag – men även statliga institutioner – som råkar ut för cyberattacker alltför sällan anmäler detta. Har en kund förlorat pengar i ett kontokortbedrägeri måste polisen få veta det. Annars varnas inte andra företag och polisen kan inte nysta upp dessa brott.
– Vi har alldeles för dålig statistik. Statistik behövs för att se större mönster, och därför är det viktigt att diskutera hur vi kan förenkla för människor att anmäla brott och incidenter på Internet.

Malmström skriver vidare att EU-kommissionen vill sätta cyberbrott högt på dagordningen, bland annat genom att Europol utvecklar sin förmåga att hantera cyberbrott. Malmström pekar också på att medlemsländerna själva kan göra mycket och att samarbetet med branschföretag för att hitta långsiktiga lösningar är viktigt.

Vi kan göra en hel del från EU:s sida. Men jag är samtidigt ödmjuk för att vi inte har alla svar och att vi inte kan göra allt på egen hand. Genom att lyfta denna fråga vill jag bjuda in alla aktörer – regeringar och myndigheter såväl som företag – att ta gemensamma krafttag för att bekämpa cyberkriminaliteten och göra Internet säkrare”, avslutar Malmström sin artikel.