Juridikforskare: Goda chanser att HD tar upp fallet

Intervju med Daniel Westman, doktorand i rättsinformatik vid Stockholms universitet

Vad är din bedömning av hovrättens dom mot TPB?
Det finns en del att smälta. Som jurist så tycker jag att den tar upp  flera juridiskt intressanta frågor. Det mest intressanta är medverkansansvarets gränser. Även andra frågor som hur ska man se på om ett upphovsrättsintrång är begånget i Sverige eller någon annanstans.

När vinner domen laga kraft?
Det står i själva domen, men om man inte överklagar så sker det efter några veckor eller månad. Annars när HD tar ställning till överklagan.

Tror du att Högsta Domstolen kommer att pröva fallet?
Svårt att bedöma. Det finns flera principiella rättsliga frågor och det är en förutsättning för att HD ska pröva. Jag tror att det är goda chanser, men alla principiella blir inte prövade.

Båda tidigare instanser har dömt lika, har det någon betydelse för HD?
Nej, det har ingen betydelse.

Innebär detta att webbsajten The Pirate Bay upphör?
Nej, det får man fråga någon annan. Det är inte troligt att det gör det. Domen handlar ju om vad som har hänt tidigare någon gång och det är det som har prövats. Hur den drivs idag är ju andra personer bakom och kanske inte samma typ av sajt, så det påverkar nog inte. Däremot kanske de som driver sajten idag kanske läser domen.

Något annat anmärkningsvärt?
Carl Lundström har ju bland annat dömts för medverkansansvar för att ha tillhandahållit bandbredd och det knyter ju an till den aktuella diskussionen om ansvar för mellanhänder.

Per Strömbäck
Redaktör Netopia

1

Kommentarer

  1. Finns det någon info om vilka det är som driver TPB idag?

Kommentera artikeln