DN spär på myten öppna nät

”Frihet” och ”öppenhet” på nätet är fint och viktigt, det förstår inte minst den som läser Dagens Nyheter. I lördags publicerade DN ett helt uppslag i nyhetsdelen med rubriken ”Början till slutet för ett fritt internet”. Christopher Kullenberg och Marcin de Kaminski (båda nätaktivister och engagerade i Juliagruppen, men här presenterade i sina forskarroller) samt .SE-stiftelsens direktör Danny Aerts samt en Jillian York vid ”Open Net Initiative”, samtliga alltså förespråkare för s k ”öppna nät”. Var finns den kritik som normalt präglar nyhetsrapportering och –analys? Var finns journalistikens grundregel om att låta fler än en sida komma till tals? Det är rätt häpnadsväckande att DN så okritiskt idisslar dogmerna om det s k öppna nätets välsignelser på nyhetsplats. DN borde ställa de självklara frågorna: frihet för vem? Öppenhet på vems villkor? Är avsaknad av samhällelig reglering det samma som frihet? Finns det verkligen inga regler? Vem bestämmer i praktiken? Och vilka intressen ligger bakom retoriken om det ”öppna nätet”? Här finns utrymme för riktig journalistik. Att skribenten dessutom gör svepande påståenden om ”åtskilliga personer som tvingas betala skyhöga bötesbelopp” är under all kritik.
När dagstidningarnas kris i digitaliseringens tid diskuteras, framhåller man ofta fördelarna med att ha en riktig redaktion med utbildade journalister som kritiskt kan granska uppgifter. Det låter ju bra, men om inte ens landets största dagstidning kan visa detta i handling så får man tvivla på det argumentet.

7

Kommentarer

 1. Det finns ingen som helst skillnad mellan öppenhet och frihet på nätet och öppenhet och frihet någon annanstans i samhället. Det är precis samma sak som åsyftas.

  Frihet betyder exempelvis yttrandefrihet, frihet från förhandscensur, frihet från övervakning och informationsfrihet. På nätet precis som i övriga samhället.

  Så: ”Frihet för vem?” Medborgarna. ”Öppenhet på vems villkor?” Medborgarnas.

  ”Är avsaknad av samhällelig reglering det samma som frihet?” Absolut inte. Om inte samhället reglerar saker som yttrandefrihet, brevhemlighet, meddelarskydd och budbärarimmunitet, då finns ingen frihet! Så det är helt nödvändigt med samhällelig reglering, men inte av den sort du förespråkar (censur, filtrering, övervakning). Däremot ska vi självklart ha ett rättsväsende som beivrar brott, men det är en helt annan sak än den ”reglering” du vill se.

  ”Vem bestämmer i praktiken? Och vilka intressen ligger bakom retoriken om det ’öppna nätet’?” Dina försök att frammana bilden av en lömsk kraft (ISP:erna månne?) med en suspekt öppenhetsagenda är nästan lite gulliga…

 2. Ha. Det är mycket roande att du är kritisk till att en grupp med en annan åsikt än din får yttra sig utan att motparten kommer till tals… Det var inte länge sedan din köpta forskare fick chans att presentera en ”forskningsrapport” för att få fram mediamaffians åsikter. Då fick de som tyckte annorlunda kontra dagen efter i en egen replik. Varför gör inte du detsamma?

  Du kan ju öppna snyggt med att du som representant för mediamaffian motsätter dig ett öppet och fritt internet.

 3. Vi tar och vänder på steken. Det är rätt häpnadsväckande att media så okritiskt idisslar upphovsrättslobbyns fantasisiffror om och om igen.. Men du har rätt, visst finns det en del för journalister att kritiskt granska! Speciellt kring era branschers verksamheter, t ex vad gäller dataintrång, svarta pengar, Hollywood accounting m.m. Ska jag fortsätta? Det är en dirty business du är i, men det är klart att för vissa människor är pengar viktigare än samvetet..

  Svara nu på frågan ”Exakt hur långt är du/upphovsrättslobbyn beredd att gå för att eventuellt stoppa eventuella immateriella intrång?”. Finns det någon gräns?

 4. Förresten… Kan man ana en viss frustration? Kanske för att den vanliga röda mattan till tidningarnas debattsidor inte är utrullad för en replik? Låt mig gissa att du försökt, men för första gången fått nobben!

  Om jag fick våga mig på en gissning så skulle jag säga att Wikileaks-affären har fått många journalister att inse vad informationspolitik faktiskt handlar om, att det inte bara är en massa osnutna snorungar som vill ha saker gratis, utan om att fundamentala fri- och rättigheter faktiskt är hotade.

  The times they are a-chanin’…

  • Precis, debatten har för länge sedan passerat fildelning, även om det är en av delarna som är viktiga att diskutera, eller främst hur mycket av våra fri- och rättigheter vi är beredda att offra för att komma till rätta med fildelningen.

   Med den senaste veckans ageranden från USA och en hel del andra länder har det blivit så uppenbart att det faktiskt är på väg åt helt fel håll med friheten på nätet.

 5. Hahaha!
  Ja Per, har du redan glömt bort alla ”I dagens SvD skriver jag en…”, ”I dagens DN presenterar Netopia presenterar stolt en…”.
  Då det plötsligt får presenteras en debattartikel som faktiskt står för nåt som gagnar merparten av internets användare och inte ett litet särintresse, då är det plötsligt ragnarök för god journalistik?
  Nej, som Martin säger, jag anar en viss frustration här.

  • Per Strömbäck

   Eh, nej – jag har inte försökt få in någon replik hos DN. Det är ju det som är skillnaden mellan debattsidor och redaktionell text. På de förra är det artikelförfattarens åsikt som presenteras. De senare förmedlar nyheter och här ställer pressetiken krav på opartiskhet. När nyhetsartiklarna liknar debattinlägg slarvar man alltså med pressetiken, det hade inte varit svårt för DN att låta en avvikande åsikt komma till tals. Övriiga synpunkter har jag kommenterat förut, se tidigare trådar.

Kommentera artikeln