Internetleverantör tar initiativ för att skydda upphovsrätten

Irlands största internetleverantör Eircom håller på att implementera ett system som stärker skyddet för upphovsrätten på Internet. Internetanvändare som fildelar piratkopierat material, och som trots upprepade varningar fortsätter att bryta mot upphovsrätten, riskerar att få sin internetuppkoppling avstängd under upp till tolv månader, rapporterar Silicon republic.

Eircoms initiativ, på engelska kallat ”graduated response programme”, syftar till att stävja olaglig fildelning och bygger på ett system där användare som begår upphovsrättsintrång över nätet får tre varningar. Om en användare fortsätter att begå upphovsrättstrång efter dessa riskeras att internetuppkopplingen stängs av under upp till tolv månader.

Företaget uppger att man inte kommer att utföra någon som helst övervakning eller kontroll av användarnas aktiviteter på Internet. Man kommer inte heller att dela med sig av personuppgifter om sina användare till tredje part. Systemet bygger på ett avtal mellan Eircom och skivbolagen, där skivbolagen förser Eircom med IP-adresser för användare som begått upphovsrättsintrång, tillsammans med bevis, varpå Eircom kontaktar användaren. Systemet har prövats sedan juni och antalet notifieringar från skivbolagen uppgår till cirka 1 000.

”Bakgrunden till initiativet är en vilja att hjälpa våra kunder att undvika olaglig fildelning genom att göra dem medvetna om problemen kopplade till upphovsrättsintrång och piratkopierat material […] Företaget ser det som sin plikt att upprätthålla lagstiftningen och skyddet för upphovsmännens rättigheter, samt att agera när vi uppmärksammas på olagliga aktiviteter över Internet […] Detta är något som alla ansvarstagande företag borde sträva efter”, säger Eircom i ett uttalande.

Eircom lanserar samtidigt en laglig musiktjänst, kallad Eircom MusicHub, tillsammans med IRMA (International Recording Media Association) och skivbolagen EMI, Sony, Warner och Universal.