Hej nätanvändare – är du en produkt eller rentav naturresurs?

Bruce Schneier är auktoritet på datasäkerhet och skriver ur nätverksadministratörens synpunkt. På sin blogg har han publicerat ett läsvärt förord till boken Security 2020 (som såklart handlar om datasäkerheten om tio år). Han identifierar några intressanta trender, bland annat det han kallar ”deconsumerization” – dvs att när vi betalar molntjänsterna med information om oss själva snarare än med pengar så är vi inte längre kunder, utan en produkt som säljs till de verkliga kunderna: annonsköparna. Det liknar faktiskt reklam-TV:ns affärslogik, bra program gratis lockar många tittare som kan säljas till annonsörer. Värt att ha i bakhuvudet för den som talar om konsumentmakt i molnets era. Men jag undrar om det inte är en ännu bättre liknelse att vi användare är ett slags naturresurs som kan exploateras på olika sätt. Andreas Ekström beskriver i sin bok Google-koden hur Googles största hot inte är från konkurrerande sökmotorer, utan att användarnas beteende ändras (därav Facebook som största antagonist). Det vill säga att naturresursen sinar, oljekällan torkar ut. Att vara naturresurs är väldigt olikt att vara kund. När det gäller tjänster som man betalar för, säg telefonabonnemang eller försäkringar, kan man rösta med fötterna och omedelbart påverka leverantörens intäkter, därför är de måna om att marknadsföra erbjudanden och ha kundtjänst (ibland med telefonköer under en timme!) etc. Men när du är en naturresurs möter du ingen marknadsföring och eventuell kundtjänst sker via chatt. Naturresursens makt är svag, nästan obefintlig. Jag kan inte låta bli att tänka på scenen i Matrix när Moebius förklarar för Neo hur världen är ordnad: ”you’re this” säger han och håller upp ett batteri. Du och jag kanske inte alstrar någon ström. Men inte så långt därifrån.

4

Kommentarer

 1. Hej Per, vad du beskriver är ”Mäniskan utan integritet”, jag håller med.
  Det bör gå att leva och agera på nätet utan att sälja ut sig. Jag har inga Twitter, Face-book eller Googlekonton, jag har skrivit tidigare att jag tycker att ”en falsk intimitet” ofta råder på dessa domäner, ”get you self a life” som det kunde heta förr i tiden , eller är det dessa domäner som är livet ”livet”, aldrig i mina ögon. Ett handslag går aldrig att byta ut.
  trevlig helg på er

 2. Scary Devil Monastery

  Nyckeln är kunskap och medvetenhet, Per. Det är här vi har problemet. Men fenomenet med människan som naturresurs är inte direkt nytt. Jämför med termen ”röstboskap”.

  Är gemene man medveten om vad de släpper ifrån sig och därför förberedd så är det en form av konsumentmakt som kan påverka de villkor som exempelvis Google erbjuder – se deras nya opt-out option som man har möjlighet att använda exempelvis. Ditlagd mycket tack vare att tillräckligt många vakna medborgare valt att vara ”kunder” i stället för ”naturresurser”.

  På det hela taget argumenterar du här som en hel pirat. 🙂

  P.S.

  Mycket behjärtansvärt att du läser Schneier. Inte bara är han underhållande, han är en av vår tids största experter på vad säkerhet innebär.

  D.S.

Kommentera artikeln