Tyskt förslag stärker skyddet för upphovsrätten på Internet

Det tyska kultur- och mediedepartementet har lagt fram ett förslag om ett standardiserat varningssystem för internetanvändare som olagligt laddar ner upphovsrättsskyddat material.

Förslaget betonar vikten av att bekämpa upphovsrättsintrång och slår fast att ”obehörig uppladdning och olaglig nedladdning av upphovsrättsskyddade verk inte är några triviala brott”.

Förslaget bygger på ett system där användare som fildelar olagligt får ett varningsbrev. De användare som då slutar med den olagliga aktiviteten riskerar inga legala eller finansiella påföljder. Förslaget betonar dock att för att systemet ska vara effektivt, så måste upprepade upphovsrättsintrång efter att varningsbrev skickats ut leda till allvarligare påföljder.

Förslaget betonar vidare vikten av att vidta gränsöverskridande åtgärder mot piratkopieringen över Internet, och att ett konkret initiativ i Tyskland även måste inkorporeras inom lämpliga ramverk på Europeisk nivå.